سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 17 آذر 1398 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد تغذیه
چاپ

عناوین برنامه های واحد تغذیه مرکزبهداشت.

الف) تغذیه گروههای آسیب پذیر.

ب) پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها.

ج) تغذیه جامعه وبهبود شیوه زندگی.

د) مدیریت تغذیه دربحران وامنیت غذایی.

 

اهداف هریک از برنامه ها:

الف) تغذیه گروههای آسیب پذیر.

-        حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان.

-        مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان.

-        مشاوره تغذیه .

-        تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها.

-        همکاری دربرنامه های کودکان ، مادران وسالمندان .

ب) پیشگیری از کمبود ریز مغذی ها :

- آموزش پرسنل در زمینه نقش ریز مغذی ها در سلامت.

- پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید واستفاده از نمک تصفیه شده .

- آموزش تغذیه وآهن یاری هفتگی دانش آموزان دختر دوره اول ودوم متوسطه .

- اجرای دستورالعمل آهن یاری درهمه گروههای سنی.

- همکاری دربرنامه مکمل یاری با آهن، مولتی ویتامین در کودکان ومادران .

ج) تغذیه جامعه وبهبود شیوه زندگی:

- پیشگیری از بیماریهای متابولیک.

- اصلاح الگوی مصرف روغن.

- بهبود تغذیه دراماکن عمومی.

- برنامه شیرمدرسه.

- فرهنگ سازی وتهیه مطالب آموزشی.

د ) مدیریت تغذیه دربحران وامنیت غذایی.

-        آموزش پرسنل در زمینه تغذیه در بحران .

-        همکاری با ستاد حوادث غیر مترقبه در زمینه مدیریت تغذیه در بحران.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   780