سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 فروردین 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد تغذیه
چاپ

شرح وظایف کارشناس تغذیه مرکز بهداشت:

 

-        جمع آوری آمار واطلاعات در مورد تغذیه ومواد غذایی درسطح عمومی ویا درموارد خاص نظیر کودکان ، مادران ویا درزمینه ارتباط موجود بین تغذیه وجنبه های اجتماعی واقتصادی مربوط.

-        مطالعه وارزشیابی غذاها وخوراکی های بومی ومحلی با توجه به عادات غذایی مردم.

-        تهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه .

-        نظارت براجرای برنامه های آموزشی تغذیه درسطوح عمومی واختصاصی .

-        آموزش تغذیه درسطح عمومی ومقدماتی در زمینه های مختلف نقش غذا، مواد مغذی، و... برای سلامت.

-        نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی.

-        مطالعه کیفیت رشد ونمو افراد درجامعه و یا گروه های خاص .

-        مطالعه وجمع آوری اطلاعات درمورد وضع تغذیه دراجتماعات وگروههای مختلف یک شهرستان.

-        مشاوره تغذیه کودکان اختلال رشدی ارجاعی به مرکز مشاوره تغذیه .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   927