سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04

آموزش ومراقبت بیماریهای واگیر:

سل:

بیماری سل یکی از بیماریهای بازپدید است که پس از یک دوره کاهش بروز در کل جهان ،به علت همزمانی با عفونت HIV و مقاومت دارویی (MDR) با شدت بیشتری در حال انتشار در جهان می باشد بطوریکه در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های سازمان بهداشت جهانی مطرح می باشد ودر همین راستا واحد مبارزه با بیماریهای واگیرشهرستان سیاهکل مطابق با دستورالعمل کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زیر در سطح شهرستان انجام می دهد:

- تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری

- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف ، راههای انتقال ، راههای پیشگیری و... جهت کارکنان بهداشتی وعموم مردم

- بیماریابی (ازطریق تهیه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته) بصورت پاسیو و از جمعیت افاغنه ، زندانی و جمعیت های در معرض خطر بصورت اکتیو

- آزمایش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت باهمکاری آزمایشگاه

- درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه

- پیگیری افرادخانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی افراد بیمار جدید

- پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلو گیری از موارد عدم موفقیت درمان(عود یا شکست درمان)

مالاریا:

بیماری مالاریا تا چند دهه پیش یکی از مشکلات اساسی شهرستان در زمینه بهداشتی بوده است و در حال حاضر به دلیل زحمات چندین ساله کارکنان بهداشتی در این زمینه و همچنین عامل توسعه این بیماری بطور کامل در شهرستان تحت کنترل قرار دارد ولی به هر حال به دلیل شرایط مناسب آب وهوایی ،وفور پشه آنوفل و مسافرت به مناطق مالاریا خیز امکان بروز موارد جدید دور از ذهن نیست .لذا هوشیاری همکاران بویژه بهورزان عزیز ضروری است .

- تامین وتوزیع دارو و وسایل نمونه گیری به میزان کافی

- آموزش بصورت برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی با شروع فصل گرما وفعالیت پشه مالاریا بصورت سالیانه برای حساس نمودن کارکنان بهداشتی

- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط کارکنان بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت

- بیماریابی (تهیه لام خون محیطی) از افراد تبدار مشکوک ، مناطق با خطر بالا از نظر انتقال بیماری،افاغنه و مسافرین

- آزمایش نمونه های افراد مشکوک در اسرع وقت ودر عرض 24 ساعت

- درمان سریع بیماران تشخیص داده شده وپیگیری درمان وتهیه لام های تعقیب جهت اطمینان از موفقیت درمان

با توجه به مراقبت های فوق این واحد توانایی کشف به موقع بیماری ودر نتیجه مقابله با اپیدمی های احتمالی را همواره داشته و دارد.

فلج اطفال:

بیماری فلج اطفال به این علت حائز اهمیت می باشد که جهان درحال حاضر در حال ریشه کنی این بیماری می باشد و بروز حتی یک مورد نیز به عنوان اپیدمی محسوب می شود،کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان در این زمینه فعالیت می کند وتاکنون زحمات زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است و سال 2010به عنوان سال ریشه کنی کامل این بیماری اعلام شده است ، در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها فعالیتهایی به شرح زیر انجام می دهد:

- آموزش تعاریف ،راههای انتقال ونحوه برخورد با مورد مشکوک به کارکنان بهداشتی

- حساس سازی کارکنان بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جدید

- بیماریابی و گزارش سریع وتلفنی موارد مشکوک به شماره 01423227082 بصورت 24 ساعته

- بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی

- تهیه 2 نمونه مدفوع وارسال به تهران طی 3 روز جهت تایید یا رد بیماری

- واکسیناسیون کودکان برعلیه بیماری در تمامی نقاط شهرستان و بویژه جمعیت سیاری

- واکسیناسیون همگانی کودکان مناطق سیاری هرساله طی دو نوبت علاوه بر ایمنسازی روتین .

- لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش کمتر از 95%داشته باشند .

سرخک:

بیماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بیماری است به نحوی که بیماری مشکل بهداشتی منطقه نباشدضمن اینکه عامل بیماری هنوز وجود دارد .)،در مورد این بیماری اقدامات زیر انجام می شود:

- آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به کارکنان بهداشتی

- حساس سازی کارکنان در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی

- گزارش موارد مشکوک به سطح استانی

- بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا

- تهیه 3 نمونه ادرار،سرم خون و حلق وارسال آن در اسرع وقت به تهران برای تایید یارد بیماری

- واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان علیه بیماری

تب مالت:

تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان ودام می باشد که اغلب حیوانات اهلی را درگیر می کند وانسان بطور اتفاقی در مسیر این بیماری قرار می گیرد،این بیماری مشکل اصلی منطقه نیست این بیماری چون به عنوان یک بیماری شغلی به حساب می آید ،در نتیجه بیشتر بین دامداران ،قصابان وکسانی که به نحوی با دام درتماس هستند، مشاهده می گردد .

در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها همگام با سایر نقاط استان اقداماتی به شرح زیر دراین زمینه انجام می دهد:

- آموزش بیماری ،راههای انتقال،روشهای پیشگیری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در غالب برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی وبه عموم مردم به خصوص دامداران و... توسط کارکنان بهداشتی آموزش دیده

- برگزاری کمیته بیماریهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسیناسیون به موقع دامها و معدوم کردن حیوانات آلوده

- بیماریابی ودرمان افرادمبتلا وپیگیری ادامه درمان وبهبودی

- تامین وتوزیع داروهای مورد نیاز جهت درمان مبتلایان

- بررسی افرادمبتلا و آموزش آنها

آنفلوآنزای پرندگان:

بیماری فوق یکی از بیماریهای ویروسی حاد می باشد که هر10تا 20سال یکبار بصورت پاندمی (جهانگیری) بروز می کند،در حال حاضر ما در زمان تخمینی بروز پاندمی این بیماری هستیم که بدلیل وجود جمعیت بالای افرادحساس به این بیماری در حال شکل گیری است وبا توجه به کشندگی بالای ویروس فعلی در حال حاضر یکی از اورژانسهای جهانی می باشد،در همین راستا این واحد اقداماتی به شرح زیر جهت مقابله با بروز این بیماری خطرناک انجام میدهد:

-   برگزاری سمینارهاو کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف بیماری ، نحوه تشخیص افرادمشکوک ونحوه برخورد با آنها جهت پرسنل بهداشتی

-        نمونه گیری از افراد مشکوک وارسال به تهران

-   برگزاری کمیته بیماریهای مشترک با همکاری ارگانهای مختلف شهرستان و آمادگی جهت مقابله با اپیدمی احتمالی

-   واکسیناسیون گروههای در معرض خطر برعلیه بیماری (با توجه به محدود بودن میزان واکسن فقط گروههای درمعرض خطر واکسینه می شوند)

بیماریهای اسهالی:

یکی از مشکلات اساسی شهرستان به دلیل کم آبی مناطق بالا واستفاده بعضی از مردم از آب تانکرو پایین بودن میزان پرکلرین  آب مصرفی بسیاری از مناطق، بیماریهای اسهالی می باشد.لذا آموزش نحوه صحیح ضدعفونی کردن آب مصرفی از اقدامات موثر در این زمینه می باشد،اقدامات دیگری که توسط واحد مبارزه با بیماریها در این زمینه انجام می شود به شرح زیر است:

- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف ونحوه مراقبت بیماریهای اسهالی جهت کارکنان بهداشتی و عموم مردم

- تبلیغات در زمینه ضدعفونی کردن آب ،میوه وسبزیجات

- بررسی موارد اسهال خونی و آموزش بیمار وخانواده بیمار

- تهیه نمونه التور در موارد اسهال حاد آبکی جهت کشف به موقع و پیشگیری از بیماری شدید وکشنده وبا

- گزارش گیری از مراکز ومطبهای خصوصی و مراقبت و پیگیری بیماران گزارش شده

هاری:

بیماری هاری یک بیماری صعب العلاج و صددر صد کشنده   می باشد که در اثر گزش حیوانات خونگرم ایجاد می شود و در حال حاضر نیز به دلیل گزارش موارد قطعی از هاری حیوانی در کشور وتعدادی موارد مشکوک انسانی در استان و کشندگی بالای آن به عنوان یک اورژانس مطرح می باشد، هر چند طی سالهای 80تا کنون در شهرستان سیاهکل مورد هاری گزارش نشده است ولی سیستم بهداشتی در این زمینه همیشه باید هوشیار بوده وموارد حیوان گزیدگی را به سرعت کشف و مراقبتهای مورد نیاز را برای آنها انجام دهد ، در همین راستا و در جهت پیشگیری از بیماری کشنده فوق و نگهداری وضعیت موجود اقداماتی به شرح زیر توسط واحد مبارزه با بیماریها انجام می شود:

- آموزش وایجاد حساسیت جهت کارکنان بهداشتی و عموم مردم در زمینه بیماری

- آموزش وحساس سازی کارکنان بهداشتی و عموم مردم در زمینه لزوم پیگیری و مراقبت موارد حیوان گزیده

- سروواکسیناسیون (تزریق سرم و واکسن ضد هاری ) موارد حیوان گزیده در اسرع وقت و پیگیری ادامه درمان توسط مراکز پیشگیری ودرمان هاری و بهورزان

-   برگزاری جلسات توجیهی فصلی برای مسئولین پیشگیری و درمان هاری در زمینه دستورالعملهای جدید و حفظ نمودن حساسیت آنها در مورد مراقبت به موقع موارد   و تصمیم گیری در موقعیتهای مختلف و اضطراری

- گزارش فوری موارد مشکوک انسانی و بررسی اپیدمیولوژی مورد

- گزارش موارد مشکوک حیوانی به اداره دامپزشکی جهت بررسی موارد وتهیه نمونه

- برگزاری جلسات هماهنگی با ارگانهای درگیر در این زمینه بصورت ماهانه جهت همفکری و گزارش فعالیتها

-   اتلاف سگهای ولگرد به عنوان یکی از عوامل خطر در زمینه بروز بیماری با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی (لازم به ذکر است که تمامی حیوانات خونگرم می توانند باعث بیماری شوند)

ایدز و هپاتیت های ویروسی:

در حال حاضر جهان در مرحله پاندمی(جهان گیری) بیماریهای خونی – سرمی مانند ایدز ، هپاتیت ب ، سی و دی قرار دارد ، بیماریهای فوق از نوع بیماریهای ویروسی بوده که اکثرا فاقد واکسن ودارو می باشند ، لذا پیشگیری مهمترین راه مقابله با آنها می باشد و در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها اقداماتی به شرح زیر انجام می دهد:

- اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه راههای پیشگیری

- برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی

- انجام مشاوره جهت کسانی که رفتارهای پرخطر داشته اند.

- بیماریابی ، مراقبت ، مشاوره و راهنمایی بیماران

- گزارش گیری از انتقال خون ، مطبها و آزمایشگاههای خصوصی وپیگیری بیماران

- واکسیناسیون خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت ب

- گزارش موارد بصورت کتبی و ماهیانه به سطح بالاتر

علاوه بر بیماریهای فوق این واحد بیماریهایی نظیر مننژیت ، سرخجه ، سرخجه مادرزادی ، اوریون ، دیفتری ، کزاز ، کزاز نوزادی ، سیاه سرفه ، تیفوئید(حصبه) ، عوارض واکسیناسیون ، تبهای خونریزی دهنده(CCHF )، جذام ، تب راجعه ، تیفوس ، توکسو پلاسموز ، کیست هیداتید ، گال(جرب) ، بیماریهای آمیزشی ( سوزاک ، سیفلیس و... ) و... را نیز تحت مراقبت و پیگیری دارد. توضیحات و شرح مختصر این بیماریها در آینده درج خواهد شد .

نحوه گزارش دهی بیماریهای واگیر:

بیماریهای واگیر بر حسب شدت ، میزان کشندگی ، مرحله کنترل واستراتژیهای ملی و بین المللی به 2 صورت فوری(تلفنی) ، کتبی(ماهیانه) گزارش می شوند.

- جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و ارسال آمارها:

آمار بیماریهای واگیر از سطح خانه های بهداشت (اولین سطح سیستم بهداشتی) جمع آوری شده وبه مراکز بهداشتی روستایی و از آنجا به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد و در آنجا توسط پرسنل مبارزه با بیماریها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و این تجزیه و تحلیل ها در تعیین خط مشی ها و تصمیم گیریهای بهداشتی و تخصیص منابع و امکانات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت:

مراکز وخانه های بهداشت در طول ماه  توسط واحد مبارزه با بیماریها مورد بازدید قرار می گیرد و نحوه عملکرد آنها در زمینه بیماریهای واگیر ارزیابی می شود و توصیه های لازم نیز برای عملکرد بهتر انجام خواهد شد .

- طراحی ، ارائه و اجرای برنامه عملیاتی:

جهت هدفمند بودن فعالیتهای مبارزه با بیماریها ، این واحد در ابتدای هر سال اقدام به تهیه یک برنامه زمانبندی شده با اهداف مشخص برای هربیماری بطور جداگانه می کند و در طول سال طبق همان برنامه فعالیتهای خود را اجرا خواهد کرد.

- تشکیل کمیته ها و جلسات بخشی و بین بخشی:

جهت بعضی از مسائل که نیاز به همکاری بخشی و بین بخشی است ، این واحد به عنوان هماهنگ کننده اقدام به برگزاری جلسات نموده واقدامات مورد نیاز در آن موضوع را هماهنگ و هدفدار میکند ، تا در آینده نتیجه ای بهتر عاید سیستم بهداشتی شود ، از جمله این کمیته ها می توان به کمیته بیماریهای اسهالی ، کمیته بیماریهای مشترک ، کمیته سل و ... اشاره کرد.

- تامین وتوزیع واکسن وداروهای مورد نیاز:

واکسن مورد نیاز تمام مراکز و خانه های بهداشت توسط واحد مبارزه با بیماریها تامین شده و توسط مسئول زنجیره سرد این واحد و با رعایت تمام نکات بهداشتی و حفظ زنجیره سرد به مراکز ارسال می گردد ، همچنین داروهای مورد نیاز در درمان بیماریهایی نظیر سل ، مالاریا ، تب مالت ، وبا ، توکسو پلاسموز و... براساس موارد موجود و تخمینی محاسبه شده واز استان تامین می شود و سپس در مراکز توزیع می شود.

- آمادگی و ذخیره واکسن ودارو جهت مقابله با شرایط اضطراری و بروز اپیدمی ها:

واحد مبارزه با بیماریها جهت مقابله با شرایط غیر طبیعی اقدام به تهیه یک ذخیره دارو و واکسن جهت پیشگیری و درمان بیماریها برای هر سال می کند .

انجام واکسیناسیون سیاری :

گروهی از افراد جامعه به علت سکونت در مناطق  دور تحت پوشش هیچ خانه بهداشتی نیستند ولی مطابق با اصول بهداشتی اولیه باید مراقبتهای بهداشتی مثل بقیه جامعه برای آنها نیز انجام شود ، لذا واحد مبارزه با بیماریها هر ماه یک تیم مجهز را به این مناطق اعزام می نماید تا واکسیناسیون کودکان را کامل کرده وهمچنین موارد مشکوک به بیماریها را بیماریابی کرده ومراقبت لازم را برای آنها انجام دهند.

انجام واکسیناسیون بدو خدمت سربازی :

 سربازان قبل از عزیمت به خدمت سربازی ، جهت پیشگیری از بیماری مننژیت (که در مراکز وپادگانها با ازدحام زیاد احتمال همه گیری آن وجود دارد) واکسنینه می شوند .نیز واکسن کزاز و دیفتری(بضرت توام بزرگسال ) هم به این گروه تزریق می شود

انجام آزمایشات بیماریهای واگیر و پیگیری موارد مثبت:

آزمایشگاه بیماریهای واگیر در واحد مستقر می باشد ، که تعدادی از آزمایشات از قبیل آزمایش سل ، مالاریا ،ایدزو ....را انجام می دهد ودر صورت مثبت بودن توسط مسئول آزمایشگاه به واحد گزارش شده و پیگیریهای لازم توسط واحد صورت خواهد گرفت.

انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری:

هرچند در شهرستان سیاهکل مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری با امکانات کامل وجود ندارد اما در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به همکاری در مشاوره بیماریهای رفتاری نموده است از جمله :

-   آموزش ، مشاوره و آزمایش داوطلبانه از افراد دارای رفتار پر خطر ( تماسهای جنسی غیر ایمن ، افراد دارای شرکای جنسی متعدد ، معتادان تزریقی و...)

-        آموزش ، مشاوره و درمان بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی

-        آموزش ، مشاوره وکاهش آسیب در افراددارای رفتار پرخطر

-        آموزش ، مشاوره و مراقبت از افراد آلوده به ایدز و خانواده آنان

اجرای برنامه های کنترل ناقلین :

تعدادی از بیماریها توسط ناقلین (پشه ها ، شپش ها ، کنه ها ، کک ها و...) منتقل می شوند ، از جمله این بیماریها می توان به مالاریا ، سالک ، تب راجعه،تب دانگ، تیفوس ، تب های خونریزی دهنده و... اشاره کرد ، اطلاع از گونه های ناقل ، وفور ناقل در هر منطقه ، نوع زندگی ناقل ، عادات ناقل ، مهاجرت ناقل ، وضعیت اکولوژیکی مناطق و... می تواند سیستم بهداشتی را در انتخاب روشهای مناسب در مبارزه با ناقل یاری دهد ، بنابراین برنامه مطالعه وبررسی ناقلین شهرستان یکی از برنامه های اساسی واحد مبارزه با بیماریها به شمار می آید ، که در این برنامه ها با استفاده از روشهای مختلف ناقلین هر منطقه صید شده و گونه آن تشخیص داده می شود و روش مبارزه با آن ناقل انتخاب می شود.

ب – بیماری های غیر واگیر

14- پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان(دیابت-تالاسمی-فشار خون-سوانح و حوادث-فنیل کتنوری-هیپوتیروئیدی-G6PD –عقرب گزیدگی-مار گزیدگی-سرطان...)

15- آموزش در خصوص کلیه بیماریهای غیر واگیر بر حسب اولویت در شهرستان به پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم

16-   نظارت بر فعالیتهای بیماریهای غیر واگیر مراکز بهداشتی درمانی خانه های بهداشت

دیابت

1.  آموزش در خصوص دیابت و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

2.  نظارت بر غربالگری دیابت در سطح خانه های بهداشت به منظور شناسایی بیماران دیابتی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض بیماری

3.    برگزاری جلسات کمیته دیابت

فشار خون

1.  آموزش در خصوص فشار خون و عوارض آن به عموم مردم و کارکنان محیطی(خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی)

2.  غربالگری فشار خون در سطح خانه های بهداشت جهت شناسایی بیماران فشارخونی و تحت مراقبت قرار دادن آنها جهت کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض آنها

تالاسمی

1. آموزش در خصوص تالاسمی و عوارض آن و همچنین چگونگی انتقال بیماری از والدین به فرزندان به عموم مردم و کارکنان بهداشتی و همچنین عاقدین

2. غربالگری دختران و پسران متقاضی ازدواج (استراتژی اول تالاسمی)

3. مشاوره جهت زوج ناقلین

4. مراقبت زوج ناقلین به منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور

5. مراقبت والدین بیماران تالاسمی و همراهی آنها تا به دنیا آوردن یک نوزاد سالم

6. اجرای استراتژی سوم پیشگیری از تالاسمی ماژور

7. کنترل زوجهایی که قبل از سال 1372 ازدواج کرده اند. چون قبل از سال 72 آزمایشات قبل از ازدواج انجام نمی شده است زوجین از وضعیت ناقل بودن یا نبودن خود بی خبرند.

8. ارجاع زوج ناقلین جهت انجام ازمایشات تشخیص پیش از تولد(PND )

غربالگری نوزادان

1. اجرای غربالگری نوزادان از مهرماه 1385 جهت شناسایی بیماری هیپو تیروئیدی در سطح شهرستان و از سال 1392 فنیل کتنوری هم اضافه شد

2. تامین وسایل و مواد لازم جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری

3. ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه غربالگری نوزادان استان واقع در رشت  

4. گرفتن جواب آزمایشات از ازمایشگاه

5. پاسخگو بودن در خصوص جواب ازمایشات به والدین

6. پیگیری موارد مشکوک به هیپو تیروئیدی و فنیل کتونوری جهت آزمایشهای مجدد و تائیدی

7. ارجاع موارد بیمار جهت درمان به پزشکان فوکال پوینت

8. پیگیری ادامه روند درمان نوزادان

9. برگزاری کمیته هیپو تیروئیدی

سوانح و حوادث

1. آموزش به عموم مردم نسبت به اهمیت سوانح و حوادث و میزان مرگ و میر بالای آن

2.  تکمیل نمودن چک لیستهای ایمنی منزل در سطح خانه های بهداشت هر 6 ماه و آموزش جهت برطرف نمودن عوامل حادثه زا و اصلاح مکانهای حادثه زا در منازل (البته در عمل این برنامه دارای اشکال می باشد و قابلیت اجرایی صحیح را ندارد )

3.  ثبت حوادث در بیمارستانها به منظور شناسایی اولویت عاملهای سوانح و حوادث در شهرستان جهت برنامه ریزی و پیشگیری (درشهرستان بعلت آماده نشدن بیمارستان اجرا نمی شود )

سرطان

1.  تشکیل کمیته سرطان درصورت راه اندازی بیمارستان

2.  گرفتن آمارهای سرطان از مراکز بهداشتی

3.  آموزش در خصوص سرطانها بخصوص سرطانهای شایع

4.  همکاری در اجرای طرح های غیر واگیر استانی

5.  همچنین برگزاری مراسمهای مختلف هماهنگ با تقویم های بهداشتی درمانی نظیر روز جهانی قلب،روز حمایت از بیماران خاص،و ...

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   961