سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
چاپ

شاخص های بیماری های واگیروغیر واکیر

میزان بروز بیماری( ها )

تعداد موارد جدید بیماری در منطقه تحت پوشش تقسیم بر جمعیت تحت پوشش در معرض خطرضربدرK

میزان شیوع بیماری(ها)

تعداد موارد جدیدوقدیم بیماری در منطقه تحت پوشش تقسیم بر جمعیت تحت پوشش در معرض خطرضربدرK

درصد نمونه مدفوع مورد انتظاربرای بیماریابی وبای التور

تعداد نمونه مدفوع گرفته شده جهت آزمایش التور به حداقل مورد انتظار(%4 جمعیت زیر5 سال منطقه)

تعداد بیماران مشکوک به سل ریوی که آزمایش خلط 3 نوبتی شده ان

درصد بیماران دیابتی مراقبت شده

)توسط بهورز(

درصد مراقبت های انجام شده بیماران مبتلا به دیابت درهر فصل

درصد بیماران مبتلا به فشار خون مراقبت شده )توسط بهورز(

درصد پوشش تنظیم خانواده زوج ناقلین تالاسمی

درصد پوشش غربالگری نوزادان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   800