سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد پیشگیری مبارزه با بیماریها
چاپ

شرح وظایف  کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

 • نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه
 • تجزیه وتحلیل مستندات مربوط به سلامت وبیماری در منطقه به منظور برنامه ریزی برای مقابله با آنها
 • بررسی و پیگیری مواردطغیان و اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
 • نظارت بر اعلام موارد بروز یافته ( واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی
 • بررسی اطلاعات آماری جمع آوری شده توسط بیماریهای غیر واگیر
 • اتخاذ روش مناسب برای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان
 • اجرای دستورالعملهای دریافتی از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 • تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین توزین شرح وظایف آنها بر اساس نیاز واحد
 • تلاش و برنامه ریزی درجهت بالا بردن شاخص های سلامتی در سطح شهرستان ومنطقه
 • نظارت بر شاخصهای منطقه و ایجاد آنها با استانداردهای اعلام شده
 • گزارش و نظم بندی بازدید ها و پایش پرسنل و جمع بندی نکات مثبت وقابل اصلاح برای  مشکلات احتمالی
 • اجرای طرحهای کشوری و استانی در شهرستان
 • تنظیم برنامه کشیک واحد بیماریها
 • تشکیل کمیته های بیماریها( واگیر و غیر واگیر،زنجیره سرد و...)
 • نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 • انجام مکاتبات اداری با نظر مدیریت دستگاه
 • هماهنگی درون بخشی ودر صورت دستور مافوق  برون بخشی در زمینه های کاری
 • نظارت بر اجرای شرح وظایف  پرسنل در مراکز محیطی
 • نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی ، ماهیانه،فصلی و سالانه
 • مدیریت  در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)
 • شرکت در جلسات مورد تاکید معاونت محترم بهداشتی در آن معاونت
 • شرکت در کارگاهها یا کلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط مدیریت بیماریهای معاونت بهداشتی  با سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر اساس مکاتبه آنها
 • آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه بابیماری های مختلف (بیماری های واگیر و غیر واگیر)
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار ی های گوناگون به مراجعه کنندگان

 

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای واگیر:

1-پیشنهاد برای تشکیل کمیته بیماریهای واگیر

2- تهیه،تنظیم و ارسال آمارهای تعیین شده بر حسب نیاز بصورت هفتگی ، هر ماه ،فصلی  و شش ماهه در قالب فرم وCD

3- پیگیری و نظارت بر فعالیت مراکز بهداشتی تابعه در زمینه بیماریابی و درمان

4- برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماریهای واگیر

5- نظارت مستقیم بر مصرف داروها و پیگیری عوارض دارویی

6- بررسی اطرافیان و خانواده های بیمار در تماس و انجام اقدامات تشخیصی و پیگیرانه جهت اطرافیان و آموزش نیروها

7- آموزش به کلیه واحدهای درون بخشی و برون بخشی بر اساس نیاز واحد

8- هماهنگی مستمر با آزمایشگاه

9- تهیه تراکت و پلاکارد جهت  مراکز و بیمارستانها و مراجعین به مرکز بر طبق تقویم بهداشتی

10- گزارش گیری از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها به صورت هفتگی

11- گزارش فوری تلفنی و اقدامات کنترل جهت اطرافیان بیمار

12-تهیه  گزارش هفتگی بیماریهای تعیین شده

13- تکمیل فرم بررسی انفرادی جهت بیماران

14- پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

15- همکاری و پیکیری درگرفتن نمونه خون . ادرار. نمونه حلق از بیماران

17- نظارت برواکسیناسیون جمعیت منطقه

18- نظارت برواکسیناسیون افراد حیوان گزیده و پیگیری آنها

18- تشکیل کلاس آموزشی و تاکید به راههای انتقال –پیشگیری و کنترل بیماری برای گروههای مختلف جمعیتی

19- بازدید و پایش از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های تحت پوشش

یاد آوری می شود طی چند سال گذشته مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی دچار تغییرات بنیادی شده است و واحد هایی نظیر بهداشت روان از آن جدا و یا بیماریها بدو شقه واگیر و غیر واگیر تبدیل شده اند که بتبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها درسطح شهرستان ها باید به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شوند که هنوز در استان گیلان اجرایی نشده است .

 

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای غیر واگیر:

هرچند بخش اعظم وظایف بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای واگیر می باشد لیکن چند مورد از دیگر وظایف مختص این واحد یادآوری می شود .

1-پیشنهاد برای تشکیل کمیته بیماریهای غیرواگیر

2- تهیه،تنظیم و ارسال آمارهای تعیین شده بر حسب نیاز بصورت هر ماه ،فصلی و شش ماهه در قالب فرم وCD

3-همکاری درتهیه تراکت و پلاکارد وپوسترو..و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی

4-آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه

5-جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی آموزش مستمر نیروها

6-نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی بصورت سالی و جمع بندی آمار

7-جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها ،اورژانس و مراکز شبانه روزی و ارسال به معاونت

8-برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص

9-تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

10-پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)

11-انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای 30 سال و زنان باردار

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   839