سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد آمار
چاپ

*تجزیه و تحلیل آمار واحدهای بهداشتی و درمانی

*پایش از مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

*تنظیم زیج حیاتی شهرستان

*تشکیل کمیته آمار فصلی با حضور مدیریت شبکه و مسئولین واحدهای بهداشتی

*نظارت بر روند اجرای سرشماری روستایی و تهیه شاخص های جمعیتی مربوطه

*آموزش فرمهای آماری مربوطه به همکاران محیطی

*ورود اطلاعات آماری در نرم افزارهای آماری مربوطه
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   779