جمعه 16 خرداد 1399
 
 
منشور حقوق بیمار
چاپ
همه مراجعین به ادارات دولتی دارای حقوقی هستند که رعایت آن توسط کارکنان ، امری ضروری و مسلم است ، لذا مراجعین به بیمارستان شهدای رضوانشهرکه خواستار دریافت خدمات درمانی و یا خدمات اداری هستند نیز دارای حقوقی هستند که ذیلا بدانها اشاره میشود.
*برخورد مودبانه حق بیمار و همراهان وی بوده و باید توسط کارکنان بیمارستان رعایت گردد.
*اطلاعات و راهنمایی های لازم درحد مطلوب در اختیار بیماران و همراهان  وی قرار گیرد.
*حق انتخاب  و تصمیم گیری آزادانه بیماردر دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
*حریم خصوصی بیمار باید محترم شمرده شودو اصل رازداری رعایت گردد.
*صندوق پیشنهادات و انتقادات و شکایات در معرض دید مراجعین وجود داشته باشد.
* درصورتی که بیمار یا همراهان وی شکایتی داشتندبایددراسرع وقت نسبت به پیگیری شکایاتشات اقدام گردد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   124