جمعه 28 دی 1397
 
 
داروخانه
چاپ
بخش داروخانه به مسئولیت سرکارخانم دکتر حنایه مستان آبادی داروساز و با همکاری یک بهیار اداره میشود ودرحال حاضر خدمات تامین داروی بخشهای اورژانس ودیالیز بیمارستان راتامین می نماید،این داروخانه آمادگی کامل جهت تامین داروهای مورد نیاز بیماران بستری شده در بخشهای جراحی و داخلی را دارد و به محض راه اندازی هریک از بخشها نسبت به تامین دارو وتجهیزات مصرفی مورد نیاز اقدام نماید.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   94