شنبه 29 دی 1397
 
 
تعرفه ها
چاپ


تعرفه درمانی سال 1396 بیمارستان شهدای رضوانشهر

 

مبلغ بیمار با دفترچه (ریال)

مبلغ آزاد (ریال)

نوع ویزیت

32.000

106.000

پزشک عمومی

39.600

132.000

پزشک متخصص


نحوه ویزیت با توجه به نوع دفترچه

 

نوع ویزیت

توضیحات

ویزیت عمومی

 بیمارانیکه دارای دفترچه خدمات درمانی ، تامین اجتماعی با کد دفترچه شهری 819 و 222 در تمام طول شبانه روز میتوانند برای ویزیت به بیمارستان مراجعه نمایند .

بیماران با کد دفترچه روستایی 327 روستای خوشابر ، 123روستای چنگریان ،121 روستا های بخش پره سر 124 روستای پونل ، 807 شهری پره سراز ساعت 30/15 بعد ازظهر تا 8 صبح میتوانند به بیمارستان مراجعه کنند و اگر در غیر از ساعات ذکر شده به بیمارستان مراجعه داشته باشند ازآنان تعرفه آزاد دریافت میگردد، چون روستاهای یاد شده تا ساعت 15 هر روز دارای پزشک خانواده می باشند و بیماران می توانند به پزشکان خانواده خود مراجعه نمایند.

 

ویزیت متخصص

* کلیه بیمارانی که دارای دفترچه روستایی و شهری می باشند برای ویزیت پزشک متخصص باید دفترچه آنها دارای مهر پزشک مرکز و کد ارجاع مرکز را داشته باشد.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   111