یکشنبه 15 تیر 1399
 
 
منشور حقوق بیمار
چاپ
     

منشور حقوق بیمار

بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب و موثر و همراه با احترام بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی و مذهبی از گروه درمانی انتظار داشته باشد .

بیمار حق دارد پزشک ،پرستار و سایر اعضای گره معالج را در صورت تمایل بشناسد .

بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ،درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نماید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.

بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد و سایر روش ها در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.

بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا  به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی ،نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت گیرد اطمینان حاصل نماید .

بیمار حق دارد از راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود

بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ،انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید

بیمار حق دارد با کسب اطلاع از نوع فعالیت ها اموزشی و پ‍ژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان موثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از دادن همکاری خودداری نماید

بیمار حق دارد در صورت ضروری اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی قبلا از مهارت گروه معالج ،میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1249
امروز :  0
دیروز :  0