دوشنبه 7 مهر 1399
 
 
پذیرش و مدارک پزشکی
چاپ
مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی والاترین و با ارزش ترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری است

اهدافی که مدارک پزشکی تامین می کند:

    1-اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

    2-ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی  که در مراقبت از بیمار سهیم می باشد .

     3-جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

     4-اساس مطالعه،بررسی و ارزشیابی

    5-جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ،بیمارستان و کارکنان مسئول

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران ،پزشکان و....و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استاندارد ها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخش های بیمارستانی به شمار آید:

-ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران .

-داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها-پاسخگویی به مکاتبات قانونی به منظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام

واحد های مدارک پزشکی  شامل:

-واحد پذیرش

         1.  ارائه خدمات پذیرش بیماران به صورت اورژانس و غیر اورژانس بستری

         2.      بستری بیماران بر اساس دستور بستری پزشکان

         3.      ثبت دقیق اطلاعات هویتی بیمار

         4.      اخذ رضایت نامه درمان بیماران با توجه به شرایط قانونی

 

واحد بایگانی

        1.      ارسال پرونده های درخواستی به کلیه بخش ها

        2.      تفکیک و تنظیم اوراق مدارک پزشکی به ترتیب اوراق

        3.      پوشه گذاری و شماره گذاری

        4.      فایل نمودن پرونده های برگشتی به بایگانی

        5.      واگذاری اطلاعات و پاسخگویی به ارباب رجوع

        6.      کنترل پرونده های ترخیصی و پیگیری به منظوررفع نواقص

        7.      بایگانی و ثبت و ضبط نامه های مکاتباتی

 

 

  واحد آمار

1.      وارد کردن آمار های جمع آوری شده از واحد های مختلف به صورت روزانه در کامپیوتر

2.      جمع بندی آمار بخش ها در پایان ماه و ورود در فرابر و آواب و ایکسل

3.      دریافت آمار مراجعین سرپایی از کلیه واحد ها آزمایشگاه و رادیولوژی  اورژانس و درمانگاه تخصصی

4.      دریافت آمار اتاق عمل

5.      پاسخگویی به آمار های درخواستی

6.      تهیه شاخص های ماهیانه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه

واحد کدگذاری

کدگذاری پرونده های  پزشکی بیماران با توجه به تشخیص  های بیماری و اقدامات درمانی انجام شده

ثبت کلیه کد ها در کامپیوتر

  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/08/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1747
امروز :  1
دیروز :  0