سه شنبه 19 فروردین 1399
 
 
تصویربرداری
چاپ
 
 
 
 سوپروایزر بخش : آقای انوش بهره مند  

 تعداد پرسنل  : 4 نفر رسمی -  4 نفر طرحی

 
 
 

این مرکز دارای دستگاه پیشرفته و به روز بوده که شامل یک دستگاه ثابت رادیولوژی ، دو دستگاه پرتابل جهت گرافی بیماران بستری در بخش ها می باشد که یک دستگاه جهت گرافی پرتا بل در بخش ها و دستگاه دوم جهت گرافی پرتابل دراطاق عمل مورد استفاده قرارمی گیرد همچنین Tدارای یک دستگاه سونوگرافی بوده که جهت سونوگرافی بیماران بستری در بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 
تعهد ، مهارت ،آموزش و دقت درارائه خدمات به بیماران ازخصایص بارز پرسنل این واحد می باشد این واحد برترین وتنها مرکز تصویربرداری ارتوپدی در شرق گیلان می باشد که اکثریت بیماران ارتوپدی جهت انجام گرافی وتشخیص ودرمان به این مرکز مراجعه می نمایند تعداد بیمارانی که در ماه به این واحد مراجعه می کنند بدون احتساب تعداد گرافی حدود 1500بیماربوده وبالای 3000 گرافی در ماه در این واحد انجام می گیرد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1858