پنجشنبه 14 فروردین 1399
 
 
ریاست و تیم مدیریتی
چاپ

آقای دکتر فرهاد لاجوردی

ریاست بیمارستان
تلفن مستقیم:42293001
داخلی :205
 
آقای ابراهیم علی پور 

مدیریت بیمارستان
تلفن مستقیم:42293002
داخلی : 202
ایمیل : E.alipour@gmail.com
خانم طاهره طاهرپرور

مدیر خدمات پرستاری
تلفن مستقیم:42292035
داخلی : 221
ایمیل : t.tahery@yahoo.com
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   3193