چهارشنبه 4 اسفند 1395
 
 
تقویم کاری
چاپ
 
 
شنبه :
 
دکترفرسیو- متخصص ارتوپدی ساعت 9 الی 11 صبح
 دکتر جهانسیر- متخصص ENTاز ساعت 8/30 الی 10 صبح 
 دکتر نرگس طبرزن- متخصص قلب از ساعت 10 الی 12 صبح
 دکتر مجتبوی- متخصص ENT از ساعت 12 الی 14 عصر
 دکتر میرسیامک ریاضی- متخصص چشم از ساعت 14 الی 16عصر
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/08

 
 
یکشنبه :
 
دکترحمید فرحمند- متخصص ارتوپدی  ساعت 10 الی 12 صبح
 دکتر ندا کلانتر- متخصص داخلی  ساعت 8/30 الی 11 صبح 
 دکترمعصومه طاهرزاده- متخصص چشم ساعت 10 الی 12 صبح
 دکتر ربانه رجبی نژاد- متخصص ENT  ساعت 8/30 الی 10 صبح 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/27

 
 
دوشنبه :
   
 دکتر افشین آریانپور - متخصص ارتوپدی  ساعت 10 الی 12 ظهر
 دکتر مریم طاهرزاده- متخصص داخلی  ساعت 8/30 الی 10 صبح
 دکتر فاطمه  ذاتی- متخصص ENT  ساعت 8/30 الی 10 صبح 
 دکتر میرسیامک ریاضی- متخصص چشم  ساعت 8 الی 14 عصر
 دکتر مجتبوی- متخصص ENT   ساعت 12 الی 14 عصر
 
 * درمانگاه تخصصی ارتوپدی دکتر افشین آریانپور تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/08

 
 
سه شنبه :
 
دکتر روجا آقاجان زاده- متخصص چشم  ساعت 8 الی 10 صبح 
 دکتر ربانه رجبی نژاد - متخصص ENT ساعت 8 الی 10 صبح
 دکتر مریم طاهرزاده- متخصص داخلی   ساعت 10 الی 11 صبح 
 دکتر نرگس طبرزن - متخصص قلب ساعت 10 الی 12 صبح
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/08

 
 
چهارشنبه :
 
  دکتر مهدی حسن پور- متخصص چشم ساعت 9 الی 11 صبح
دکترغلامرضا پورجعفری- متخصص ارتوپدی  ساعت 10 الی 12 صبح
 دکتر ندا کلانتر- متخصص داخلی   ساعت 8/30 الی 10 صبح 
 دکتر میرسیامک ریاضی- متخصص چشم  ساعت 11 الی 14 عصر 
 دکتر مجتبوی- متخصص ENT   ساعت 12 الی 14 عصر
 
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   1822