شنبه 29 دی 1397
 
 
واحد فناوری
چاپ

 
 
مسئول واحد  : علیرضا چراغعلیزاده - کارشناس کامپیوتر(نرم افزار )
 
ایمیل : alireza_cheragalizadeh@yahoo.com 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/11
 
     
 
 
دریافت فايل واحد فناوری
درباره بیمارستان واحد فناوری > دریافت فايل واحد فناوری
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 10 | فایل(ها): 1 | مجموع: 382 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
ادعیه مذهبی پوشه
1395/05/27 12:37:21
اعتبار بخشی پوشه
1394/08/24 14:55:49
جزوات آموزشی پوشه
1395/11/20 11:45:44
فایلهای پرسنل جدید الورود پوشه
1394/08/24 14:55:51
فایلهای داروخانه پوشه
1395/11/20 11:45:44
فایلهای واحد آموزش پوشه
1395/11/20 11:45:45
فایلهای واحد کنترل عفونت پوشه
1394/08/24 14:55:49
کتابچه توجیهی پرسنل جدید الورود -95 پوشه
1395/11/20 11:45:53
مبتنی برعملکرد- قاصدک پوشه
1395/11/20 11:45:51
مطالب کارگاه حقوق گیرندگان خدمت.pptx 382 ک.ب.
1394/11/12 12:40:32
نرم افزارهای کاربردی پوشه
1394/08/24 14:55:53
بالا