دوشنبه 8 خرداد 1396
 
 
مردان
چاپ
 
 
 رئیس بخش :
آقای دکتر وحید فرسیو - متخصص ارتوپدی
 سرپرستار بخش :
 خانم حوا سبزی - کارشناس پرستاری
 تعداد پرسنل:
 11 نفر پرستار در گردش - 1 نفر بهیار - 1 نفر کمک بهیار- 1نفر منشی
تعداد اتاق و تخت :
 5 اتاق - 18 تخت فعال
 
 

اعمال جراحی ارتوپدی و پذیرش بیماران با شکستگی:

 لگن،ران،زانو،ساق،مچ پا ، انگشتان پا ، بازو ، شانه ، آرنج، ساعد مچ دست انگشتان دست به روشهای مختلف جراحی از جمله :

  اینترلاک ران و ساق،پروتز گذاری ، آرتروسکوپی ،UTNپلاک گذاری،پین گذاری، آرتروپلاستی،مینیسکتومی و سندرم تونل کارپانل ...  
  

اسامی پزشکان متخصص

 

روزهای جراحی

 

 دکتر  بدیعیشنبه

دکتر پورجعفری

یکشنبه

 دکتر فرسیو دوشنبه

دکتر فرحمند

سه شنبه

دکتر آریان پور

چهارشنبه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   1707