چهارشنبه 1 آذر 1396
 
 
نیروی انسانی متخصص
چاپ

            

 
 

رئیس دفتر پرستاری

خانم طاهره طاهرپرور – کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی

خانم زهرا حقیقت شناس - کارشناس پرستاری

سوپروایزر کنترل عفونت

خانم پروانه محسنی - کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

خانم معصومه صفری - کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

خانم کتایون اعتدالی  - کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

خانم عاطفه نعیمی  - کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

خانم آمنه بیگ محمدی - کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

خانم منصوره رمضانپور - کارشناس پرستاری

 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
مسئول مالی : هایده نجف علی نسب
 کارشناس دریافت – پرداخت  : کلثوم چتر عنبرین

 کارشناس حسابداری : ابراهیم علیپور

 مسئول امین اموال : حسین پورسمایی

 رابط برون سازمانی : قدرت افسرده

 تلفن داخلی : 206
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
 آذر فلاح خوشچهره : مسئول کارگزینی 
 اسمعیل عابد : بایگان
 تلفن داخلی :208
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
 علیرضا چراغعلیزاده :
کارشناس آی تی و مسئول سیستم HIS

 تلفن داخلی: 203
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
 معصومه فلاح کاظمی: کارشناس تغذیه

 تلفن داخلی :243

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
 سمیه نجار : کارشناس مددکار اجتماعی 
 تلفن داخلی :204
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
محمود بابایی : مسئول دبیرخانه 
تلفن داخلی : 205
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
 مهران عاشوری : حراست 
 تعداد نگهبانهای در گردش   : 13 نفر    

 موقعیت های نگهبانی : درب اصلی – اورژانس – رادیولوژی – بخشها

 تلفن داخلی : 212

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/01
 
آرام قاسم پور: کارشناس بهداشت محیط 
تلفن داخلی : 243

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1999