جستجو:  
پنجشنبه 15 خرداد 1399
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
منوی افقی >دانشگاه حوزه ریاست شورای راهبردی >مطالب آموزشی شورای راهبردی > نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 6 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/07/26 23:58:08
دانشگاه نسل سوم پوشه
1398/07/30 18:59:04
ذينفعان پوشه
1398/07/30 18:59:06
ساير پوشه
1398/07/30 18:59:08
ظرفيتهاي سازماني پوشه
1398/07/30 18:59:13
فرايندهاي داخلي پوشه
1398/07/30 18:59:17
بالا