سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 10 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/05/06     تعداد دفعات مشاهده 79 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار شبکه های بهداشت و درمان شفت

این جلسه به بررسی چالش ها پیرامون عفاف و حجاب و آسیب شناسی آن در سطح شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت: اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب روز پنج شنبه مورخ 3 مرداد 98 در دفتر مدیریت با حضور اعضا کمیته تشکیل شد و درخصوص استفاده از روشهای و ابزارهای نوین تبلیغاتی در خصوص ترویج فرهنگ صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب مباحثی مطرح گردید.در این جلسه توصیه های نیز از طرف دبیر کمیته مبنی اخلاق مداری و عفت کارمندی ارائه شد.