سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 10 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/04/26     تعداد دفعات مشاهده 83 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار شبکه های بهداشت و درمان شفت

در این جلسه که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت برگزار شد چالش ها و راهکارهای سخت افزاری و فنی مربوط به خانه های بهداشت و بهورزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی شبه بهداشت شهرستان شفت : این جلسه با همت آموزشگاه بهورزی با حضور مدیر و معاون محترم شبکه، سرپرست اموزشگاه بهورزی و نمایندگان بهورزان 9 مرکز خدمات جامع سلامت و کارشناسان اداری و کارگزینی  در دفتر مدیریت برگزار شد. در جلسه ضمن بیان و بررسی مشکلات بهورزان و خانه های بهداشت مقرر گردید به ترتیب اولویت و با احتساب هزینه ها، بودجه و سایر امکانات به مشکلات مطرح شده در این جلسه در اسرع وقت رسیدگی شود.