سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 22 آبان 1398 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار
چاپ
 شرح وظایف واحد آمار

1- نظارت بر روند انجام سرشماری مناطق روستایی ( خانه های بهداشت و روستاهای ضمیمه ) و شهری در ابتدای هر سال و بررسی پرونده های خانوار، جمع آوری و ورود داده ها در نرم افزار مربوطه و تهیه شاخص های جمعیتی و تحلیل نتایج سرشماری  جهت ارائه به واحدهای ذیربط .

2- نظارت و کنترل بر ثبت اطلاعات زیج حیاتی خانه های بهداشت ، جمع آوری ، کنترل و ورود به نرم افزار مربوطه  و بررسی و استخراج و تجزیه وتحلیل و محاسبه شاخص های زیج حیاتی بمنظور ارائه به  واحدهای بهداشتی ، معاونت بهداشتی و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و مراکز بهداشتی درمانی ( به تفیکیک مرکز) .

3- کار با نرم افزار سامانه فرابر ( ابزار یکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعاتی دانشگاه) و بروزرسانی اطلاعات مربوطه به شرح ذیل بصورت آنلاین .

·  ثبت ماهیانه عملکرد پزشکان ودندانپزشکان به تفکیک پزشک و  آمار مراجعین سرپایی مراکز ( خدمات پیراپزشکی و پاراکلینیکی ) .  

·  ثبت و بروزرسانی مشخصات واحدهای بهداشتی و درمانی ، آزمایشگاه ها ، داروخانه ها ، واحدهای پرتونگاری و توانبخشی در بخشهای دولتی  و خصوصی .

· ثبت کلیه جدوال مربوط به زیج حیاتی مراکز درنرم افزار فرابر .

4-  پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه طبق برنامه زمانبندی و  ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش .

5- پایش پزشک خانواده طبق چک لیست مربوطه  بصورت فصلی .

6- آموزش به پزشکان و پرسنل جدیدالاستخدام .

7- برگزاری کلاسهای آموزشی درخصوص برنامه های واحد  جهت کاردانها و بهورزان در طول سال .

8- تهیه و برآورد چاپ برخی فرمهای آماری بمنظور استفاده روزانه ، ماهانه و تهیه  فرم های سرشماری  سالانه جهت استفاده در خانه های بهداشت و مراکز .

9- شرکت در کمیته ها و کلاسهای آموزشی مرتبط .

10-  همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری .

11- رابط آموزشی معاونت توسعه و ثبت اطلاعات و  دوره های آموزشی در سامانه آذرخش جهت کلیه کارکنان شبکه بهداشت و بیمارستان و تهیه شناسنامه آموزش سالانه .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   362