سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 15 خرداد 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد آموزش بهداشت
چاپ

  رئوس برنامه ها : 

- تدوین برنامه عملیاتی .

- هماهنگی با کمیته امدادجهت برگزاری جلسات آموزشی مددجویان تحت پوشش آنان در مناسبتهای بهداشتی .

- هماهنگی با رابطین سلامت ادارات برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها در مناسبتهایی از قبیل هفته سلامت و ...

 - پایش و نظارت از مراکز و خانه های بهداشت .

- تکمیل چک لیست پزشک خانواده  وچک لیست خودمراقبتی

- برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی هدا ، نیازسنجی ، برنامه ریزی در ارتقای سلامت ، رسانه های آموزش سلامت و .... برای کارکنان مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی .

- آموزش به پزشکان و پزشکان جدیدیالورود مرکز بهداشت شهرستان .

- جمع آوری و کنترل آمار ماهیانه فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی و درمانی .

- هماهنگی با تمام واحدهای ستادی جهت تشکیل جلسات و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی سالیانه .

- ارسال عملکرد سه ماهه و شش ماهه به استان .

- ارزشیابی رسانه های تولید شده در ستاد مراکز بهداشتی و درمانی و ارسال آن به استان .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/26
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   248