سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 23 آبان 1397 English
جستجو:  
پوستر رشد جمعيت
 
Login
 
اخبار و تازه هاي شبكه بهداشت و درمان شفت
11:30:13 1397/08/15
برگزاری کمیته اجرای طرح مداخله ای پیشگیری از مرگ جوانان بر اثر حوادث ترافیکی
11:00:20 1397/08/15
برگزاری اولین کمیته کاهش مرگ و میر گروه های سنی
11:15:19 1397/08/13
مقاله ای در خصوص وبا تهیه شده توسط خانم اعظم دولت پناه کارشناس آموزش سلامت
13:10:01 1397/08/12
برگزاری جلسه آموزشی و مانور اطفاء حریق
10:05:57 1397/07/29
مقاله ای در خصوص آنفلوانزا تهیه شده توسط خانم اعظم دولت پناه کارشناس آموزش سلامت
10:58:19 1397/07/26
بر پایی صبحانه سلامت به مناسبت روز جهانی غذا
11:16:41 1397/07/26
آموزش به کارکنان و دانش آموزان به مناسبت روز جهانی غذا
08:05:26 1397/07/24
درگذشت پدر همکار ارجمندمان سرکار خانم رقیه صالح زاده
 
دسترسي سريع
 


 


 


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 سایت آوای سلامت