سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 English
جستجو:  
Login
 
اخبار و تازه هاي شبكه بهداشت و درمان شفت
10:18:56 1397/02/01
برپایی مراسمی به مناسبت روز آزمایشگاه
09:52:17 1397/01/20
تهیه مقاله ای به مناسبت هفته سلامت توسط خانم اعظم دولت پناه کارشناس آموش بهداشت شهرستان .
09:29:32 1397/01/20
برگزاری کمیته هفته سلامت
09:57:34 1397/01/20
تقدیر و تشکر فرماندار از پرسنل واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان شفت
09:13:03 1397/01/08
نظارت نوروزی گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه از شبکه بهداشت شفت
08:32:47 1397/01/08
بازدید مشترک شبکه بهداشت ، دامپزشکی و تعزیرات حکومتی
08:13:45 1397/01/07
بازدید سرزده نماینده و فرماندار شهرستان شفت از بیمارستان امام رضا (ع)
08:18:48 1397/01/07
بازدید نماینده و فرماندار شهرستان از مناطق آسیب دیده
 
دسترسي سريع
 
تحول نظام سلامت