پنجشنبه 4 بهمن 1397
 
 
معرفی و تاریخچه
چاپ
 
آشنایی با بیمارستان

تاریخچه:

در اردیبهشت ماه سال1357 یک طبقه از مرکز توانبخشی معتادین واقع  در چهار راه گلسار با ظرفیت 20 تخت جهت بستری بیماران روانی مرد و زن اختصاص پیدا کرد . در این زمان با ریاست آقای دکتر محمد پو ر و مدیریت پرستاری خانم عاکفی و با امکانات یک بخش و اتاق شوک شروع بکار کرد .

 در اردیبهشت ماه سال 1358 این مرکز از چهار راه گلسار به ساختمان مرکز بهداشت رشت خیابان آزادگان انتقال پیدا کرد سرپرستی این مرکز بعهده آقای دکتر ابوتراب قنبری بوده است.

در اواخر سال 1358 بخش معتادین در مرکز بهداشت رشت تعطیل شد و این مرکزدر قالب دو بخش مردان و زنان با 60 تخت فقط جهت بستری کردن بیماران روانی اختصاص پیدا کرد و امور پرستاری این مرکز بعهده خانم ثقفی بوده است .

از مرداد سال 1359 مرکز روانپزشکی از مرکز بهداشت به محل فعلی جنب بیمارستان حشمت انتقال پیدا کردو با ریاست آقای دکتر قنبری و مدیریت پرستاری خانم بلوری انجام وظیفه نمودند . و در این دوره چند روانپزشک شروع به کار کردند.

در سال 1360 آقای دکترقنبری جهت گذراندن دوره تخصصی بیماری اعصاب و روان ریاست مرکز روانپزشکی بعهده ی آقای دکترسیامک صدیق گذاشته شد .

در سال1361 با آمدن تعدادی روانپزشک بیمارستان به سه بخش (دو بخش مردان و یک بخش زنان ) تبدیل شد و مدیریت پرستاری بیمارستان بر عهده خانم سلیمانی گذاشته شد .

در سال 64 ریاست بیمارستان به عهده آقای دکتر دربندی و مترون خانم سلیمانی بود.

در سال 1374 با افتتاح ساختمان جدید چهار بخش اضافه شد و اطاق شوک و اطاق کار درمانی به بیمارستان جدید انتقال پیدا کرده و آزمایشگاه و رادیو لوژی هم تاسیس گردید و تخت مصوب بیمارستان 248 شد .

در سال 1379 بخش چهار مردان به بخش اطفال تبدیل شد . 

در سال 83 آقای دکتر امیرعلوی به ریاست بیمارستان انتخاب شد وآقای دکتر رحیمی معاونت بهداشت انتخاب گردیدند . زمان ریاست آقای دکتر امیر علوی بخش (UROD) سم‌زدایی فوق سریع مواد مخدر افتتاح گردد .

 واحد فیزیوتراپی و گفتار درمانی راه‌اندازی گردید وآمفی تئاتربازسازی شد. در نیمه دوم سال 1385 مجدداً ریاست بیمارستان بعهده آقای دکتر رحیمی قرار گرفت و مدیر داخلی آقای دکتر فرحناک انتخاب شدند .

تخت  مصوب:  248 تخت

تخت فعال: 220-200

 
 
 
 
متوسط ضریب اشغال تخت: 90-85%
 
 
متراژ مرکز آموزشی درمانی شفا
متراژ کل زمین

15350/98

متر
متراژ کل زیربنا

7582/50

متر
زمین بایر

7768/48

متر
ساختمان جدیدی

558/85

متر
بخش قدیم

1665/70

متر
بخش جدید

299/45

متر
آموزش

453/40

متر
سالن غذاخوری

320/10

متر
درمانگاه

850

متر
نمازخانه

79/20

متر
تاسیسات

72/44

متر
کارگاه تاسیسات

171/60

متر
حسابداری اداری

331/57

متر
انبار - لنژری

2762/33

متر
نگهبانی

67/17

متر

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   5  کل مراجعات:   4542