شنبه 10 خرداد 1399

 
فرم رضایت سنجی کارکنان
وضعیت استخدامجنسیت

تحصیلات

سنسابقه کار
گروه شغلی


در مقایسه با کار و فعالیتم احساس میکنم حقوق و مزایایم کافی است
در مقایسه با دیگر کارکنان اداره حقوق و مزایایم مناسب است
در این اداره امکانات رفاهی بطور عادلانه بین کارکنان توزیع میشود
شغل من با تواناییم متناسب است
اکثر اوقات از مشاهده نتیجه کارم احساس خوشنودی میکنم
من از کارم بیشتر از اوقات فراغتم لذت میبرم
من احساس میکنم که در کارم استقلال و آزادی عمل دارم
در اداره ما پیشرفت و ترقی شغلی به لیاقت و توانمندی فردی بستگی دارد
در اداره ما به فرد امکان بروز توانمندی ها و استعدادهایش داده میشود
مدیریت اداره به ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت پرسنل اعتقاد و تاکید دارد
در این اداره کارکنان احساس و روحیه همکاری با یکدیگر را دارند
از اینکه در محیط کارم افراد با صداقت و اعتماد متقابل کار میکنند احساس رضایت دارم
ارتباط بین مدیریت و کارکنان در اداره ما بصورت مکتوب و رسمی است
در این اداره مدیران مشکلات را با کارکنان مطرح میکنند و آنان را در تصمیم گیری های مربوطه دخالت میدهند
در این اداره مدیران اطلاعات مورد نیاز را از کارکنان اخذ میکنند و خود به تنهایی تصمیم میگیرند
بین مدیر و کارکنان همدلی و اعتماد وجود دارد
فضای فیزیکی و میزان نور محیطی که من در آن کار میکنم مناسب است
دکوراسیون و تجهیزات اداری محیطی که من در آن کار میکنم مناسب است
سرمایش و گرمایش محیطی که من در آن کار میکنم مناسب است