چهارشنبه 20 فروردین 1399
تاریخ 1397/01/14     تعداد دفعات مشاهده 225 بار     ساعت 11:25:49     گروه خبری پیامهای بهداشتی

بوسیله ورزش و تغذیه مناسب می توان از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد

  پیشگیری؛ بهتر ، آسان تر و ارزانتر از درمان است