یکشنبه 3 بهمن 1395
 
 
بسته تحول و نوآوری
 
     
سامانه ها
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   36  دیروز:   52  کل مراجعات:   47806
 
کارگاه آموزشی یکروزه رسانه شناسی
دوره یکروزه آموزش رسانه شناسی جهت شرکت رابطین و کارشناسان روابط عمومی مراکز در مجتمع دانشگاهی لاکان برگزار شد.
        09:52:52       1395/09/24
ثبت نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
شانزدهمین دوره ثبت نام ثبت نام عتبات عالیات در سراسر کشور آغاز شد.
        09:43:32       1395/09/24
کارگاه آموزشی یک روزه
کارگاه آموزشی یک روزه ایمنی بیمار
        13:08:53       1395/09/02
کارگاه آموزشی یک روزه
کارگاه آموزشی یک روزه مهارت های ارتباطی و رفتاری
        12:28:58       1395/09/02
کارگاه آموزشی یک روزه
کارگاه آموزشی یک روزه بیماریهای شغلی و ایمنی حریق
        10:20:08       1395/05/25