جستجو
واژه
شماره
موضوع
واحد صادر کننده
تاریخ از
تاریخ تا
گروه
select
گروه
  • 1391
  • 1392
  • 1393
  • 1394
رديفشماره مقالهتاریخ مقالهواحد صادر کننده مقالهموضوع مقاله ملاحظاتپيوستها
Data pager
Data pager
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 6, آیتم های 1 تا 10 از 56 آیتم.
1 55
1395/03/17
-------- بررسی فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پایه ششم تا هشتم تحصیلی شهر رشت در سال 93-1392 --------
2 56
1395/03/17
-------- بررسی میزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با آن در کودکان پیش دبستانی شهر رشت در سال 1392 --------
3 57
1395/03/17
-------- بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93-1392 --------
4 58
1395/03/17
-------- مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال93-1392 --------
5 59
1395/03/17
-------- بررسی تاثیر تحریک شنوایی سازمان یافته با صدای آشنا بر سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت¬های ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 93 --------
6 31
1395/03/16
-------- بررسی زمان شروع تزریق ترومبولیتیک در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی منتخب شهر رشت در سال 94-1393 --------
7 32
1395/03/16
-------- بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی رشت در سال 94-93 --------
8 34
1395/03/16
-------- بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به صندوق بازنشستگی کشوری شهر رشت در سال 1393 --------
9 35
1395/03/16
-------- بررسی ارتباط عملکرد خانواده با پرخاشگری در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر رشت سال 94-93 --------
10 36
1395/03/16
-------- بررسی تأثیر افزودن رایحه درمانی با اسانس لاواندولا به درمان معمول، بر درد، اضطراب و شاخص¬های همودینامیک بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی-درمانی دکتر حشمت رشت در سال 94-1393 --------