سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
اعضاء

 

 

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/hom.jpg

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/tab.jpg

 

 دکتر رسول تبری دانشیار آموزش پرستاری

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات    

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/joukar.jpg

 دکتر فرحناز جوکار استادیار اپیدمیولوژی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

   

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/atrkar.jpg

   دکتر زهرا عطر کار روشن استادیار آمار زیستی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/farmanbar.jpg

  دکتر ربیع الله فرمانبر دانشیار گروه بهداشت

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

 

سامانه علم سنجی

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/ghanbari.jpg

 

 دکتر عاطفه قنبری دانشیار گروه پرستاری

عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی


 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/kazem.jpg

 دکتر احسان کاظم نژاد لیلی دانشیار گروه آمار حیاتی

عضو هیات موسس و مشاور آمار در مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

 

سامانه علم سنجی

 

  http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/mirhagh.jpg

 

 سیده نوشاز میرحق جو مربی گروه مامایی    

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/afkar.jpg 

 

  دکتر ابوالحسن افکار استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar 

سامانه علم سنجی 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/bakhshi.jpg

  دکتر فتانه بخشی استادیار آموزش بهداشت  و ارتقاء سلامت

معاون پژوهشی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات

Google scholar

 

سامانه علم سنجی

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/bostani.jpg

دکتر زهرا بستانی استادیار بهداشت باروری

عضو شورای پزوهشی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

 

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/pak.jpg

 

دکتر صدیقه پاک سرشت دانشیار بهداشت باروری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/pourshekhein.jpg

  دکتر مجید پورشیخیان استادیار سلامت در بلایا

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/jafar%20aghaei.jpg

 دکتر فاطمه جعفرآقایی استادیار پرستاری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/davoudi.jpg

 

 دکتر علی داوودی کیاکلایه پزشکی اجتماعی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/rabiei.jpg

 

 دکتر مریم ربیعی استاد بیماری های دهان و فک و صورت

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/mohtasham.jpg

 

 دکتر زهرا محتشم امیری استاد پزشکی اجتماعی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/moghaddm.jpg

 

 دکترمحمد تقی مقدم نیا استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/mahdavi%20roshan.jpg

 

 دکتر مرجان مهدوی روشن استادیار علوم تغذیه

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/homaei.jpg

 

  دکتر عنایت اله همایی راد استادیار اقتصاد سلامت

عضو شورای پژوهشی و رئیس مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/aghaei.jpg

 

 دکتر ایرج آقایی استادیار علوم اعصاب

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/paryd.jpg 

 

 عزت پاریاد مربی پرستاری

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/javadi.jpg

دکتر نازیلا جوادی استادیار پرستاری

 محقق هیات علمی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

 

 

 

دکتر آذر درویش پور استادیار پرستاری

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/soltani.jpg

دکتر پروانه رضا سلطانی مربی مامایی

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/BARARII.jpg

 فاطمه براری کارشناس مرکز تحقیقات Google scholar

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3967