صفحه اصلی |  شنبه 10 خرداد 1399 English
جستجو:  
اعضاء

 

 

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/hom.jpg

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/tab.jpg

 

 دکتر رسول تبری دانشیار آموزش پرستاری

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات    

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 دکتر صدیقه پاک سرشت استاد بهداشت باروری

عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 دکتر نازیلا جوادی استادیار پرستاری

عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/joukar.jpg

 دکتر فرحناز جوکار استادیار اپیدمیولوژی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

   

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/atrkar.jpg

   دکتر زهرا عطر کار روشن استادیار آمار زیستی

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/ghanbari.jpg

 

 دکتر عاطفه قنبری دانشیار گروه پرستاری

عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی


 

  

 

  دکتر عنایت اله همائی راد استادیار اقتصاد سلامت     

عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

Google scholar

سامانه علم سنجی

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/afkar.jpg 

 

 

  دکتر ابوالحسن افکار استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar 

سامانه علم سنجی

 

 دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی دانشیار پرستاری سلامت جامعه

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

  سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی سمات

 Google scholar

سامانه علم سنجی

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/bakhshi.jpg

 

  دکتر فتانه بخشی استادیار آموزش بهداشت  و ارتقاء سلامت

معاون پژوهشی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات

Google scholar

سامانه علم سنجی

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/bostani.jpg

دکتر زهرا بستانی استادیار بهداشت باروری

عضو شورای پزوهشی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/pourshekhein.jpg

  دکتر مجید پورشیخیان استادیار سلامت در بلایا

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/jafar%20aghaei.jpg

 دکتر فاطمه جعفرآقایی استادیار پرستاری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 دکتر فاطمه جعفرزاده استادیار بهداشت باروری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

  سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی 

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/davoudi.jpg

 

 دکتر علی داوودی کیاکلایه پزشکی اجتماعی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 دکتر آذر درویش پور استادیار پرستاری

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/rabiei.jpg

 

 دکتر مریم ربیعی استاد بیماری های دهان و فک و صورت

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/soltani.jpg

 دکتر پروانه رضا سلطانی استادیار مامایی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/mohtasham.jpg

 

 دکتر زهرا محتشم امیری استاد پزشکی اجتماعی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/moghaddm.jpg

 

 دکترمحمد تقی مقدم نیا استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/aghaei.jpg

 

 دکتر ایرج آقایی استادیار علوم اعصاب

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات

 سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset78/paryd.jpg 

 

 عزت پاریاد مربی پرستاری

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

دکتر آنیتا ریحانیان استادیار مهندسی محیط زیست

محقق هیات علمی مرکز تحقیقات 

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(سمات)

Google scholar

سامانه علم سنجی

 

 

 فاطمه براری کارشناس مرکز تحقیقات Google scholar

 

 

 

 حسین تبار امور مالی و حسابداری مرکز تحقیقات

  ------------

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   4793