سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 2 شهریور 1396 English
جستجو:  
اهداف
چاپ

اهداف مرکز

1. توسعه و بستر سازی دانش بشری در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

2.  به کارگیری دانش تولید شده در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و عدالت در سلامت

3. هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و بالینی در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و عدالت در سلامت

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   937