سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 5 مرداد 1396 English
جستجو:  
همایش های داخلی
       

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهندگان

نوع ارائه

نام همایش

محل

زمان

1

تجارب داوطلبین جراحی زیبایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عبدالحسین امامی سیگارودی1، میر محمد جلالی2، ربابه سلیمانی3

سخنرانی

اولین همایش کشوری سبک زندگی سالم با محوریت بیماری های غیر واگیر

گیلان-انزلی

کشوری

3و 4 آذر 95

2

بررسی سبک زندگی پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

صدیقه پاک‌سرشت1 ، نسرین مختاری2 ، آزاده ذبحی3 *، مرجان مهدوی روشن4، احسان کاظم نژاد5

سخنرانی

//

//

//

3

ارتباط میزان شادی و رفتار های مرتبط با سلامتی در دانشجویان

شیرین جفرودی1* ، شهلا خالق دوست محمدی2 ،مژگان بقایی لاکه2، مریم بقایی لاکه3، نسیم رسول نیا 4
سیده صدف سمنانی4

سخنرانی

//

//

//

4

دوستی با گذر عمر: مدل سالمندی موفق زنان ایرانی

نازیلا جوادی پاشاکی1*، ندا مهرداد2، فرحناز محمدی3، فاطمه جعفر آقائی4

سخنرانی

//

//

//

5

تاثیرآموزش رفتاری به والدین بروضعیت خواب کودکان سن مدرسه مبتلا به اختلال نقص توجه وبیش فعالی

محبوبه مهری1، مینومیتراچهرزاد، معصومه اللهی، مریم کوشا، طاهره ضیایی،احسان کاظم نژاد

سخنرانی

//

//

//

6

سر وصدا و تاثیرآن بر عملکرد پرستاران

زهرا کوشانفر*1-طاهره خالق دوست محمدی2-عزت پاریاد2- احسان کاظم نژاد3- سید جواد گل حسینی 4

سخنرانی

//

//

//

7

بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به صندوق بازنشستگی شهر رشت

مریم نیکنامی1*، ندا برزگر 2، لیلا میرهادیان3، احسان کاظم نژاد 4

سخنرانی

//

//

//

8

رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کارکنان دانشگاه­های علوم پزشکی اصفهان و گیلان

فتانه بخشی1، شادمان نعمتی2، احسان کاظم نژاد لیلی3، هدیه رمضانی4، رویا صادقی5، سید مرتضی صفوی6

سخنرانی

//

//

//

9

سبک زندگی کارکنان بیمارستان های روانپزشکی

فتانه بخشی1، شادمان نعمتی2، احسان کاظم نژاد لیلی3، هدیه رمضانی4

پوستر

//

//

//

10

خودکار آمدی : یک عنصر تاثیر گذار بر سبک زندگی پس از جراحی قلب

معصومه حسابی1،عزت پاریاد2* ، عاطفه قنبری3، نسترن نوروزی پرشکوه4

پوستر

//

//

//

11

بررسی سندرم ساختمان بیمار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال95-1394

ساره جفاکش1، لیلا میرهادیان2، افسانه پاشا2، دکتر زهرا عطرکار روشن3

پوستر

//

//

//

12

دیدگاه مادران نوزادان نارس در خصوص حمایت های پرستاری در بخش نوزادان نارس

معصومه جعفری اصل1، زهرا شفیع پور1، احسان کاظم نژاد2،الیاس زوال گرد3

پوستر

//

//

//

13

بررسی میزان پرخاشگری در انواع سبکهای دلبستگی در نوجوانان مقطع متوسطه شهر رشت سال 1392

سیده زهرا شفیع پور *1، معصومه جعفری اصل1، رباب صادق2، احسان کاظم نژاد لیلی3

پوستر

//

//

//

14

بررسی اثرات سوختگی بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به سوختگی شدید

معصومه ادیب1، ذکیه جعفری پرور*2، عاطفه قنبری3 ، احسان کاظم نژاد لیلی4

پوستر

//

//

//

15

بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال1394

آذر درویش پور1، نازیلا جوادی پاشاکی2*، ملاحت خلیلی3، فاطمه براری4

پوستر

//

//

//

16

ارتقای سبک زندگی با استفاده از فن آوری های نوین

مرضیه جهانی صیاد نویری*1،عزت پاریاد2،طاهره شیرزادی3

پوستر

//

//

//

17

بررسی عوامل پیش گویی کننده مشکلات خواب کودکان سن مدرسه مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

مینو میترا چهرزاد 1، محبوبه مهری *2، معصومه الهی3،دکترعاطفه قنبری4، دکترمریم کوشا5

پوستر

//

//

//

18

نارضایتی از وزن و تمایل به لاغری در دختران نوجوان: تاثیر شبکه­ های اجتماعی و رسانه ­های جمعی

مریم دهقانی*1، مینومیترا چهرزاد2، سعیده الماسی3

پوستر

//

//

//

19

هوش هیجانی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی رشت بر اساس مقیاس بار-ان

اصغر توان1، مینو میترا چهرزاد*2، احسان کاظم نژاد 3، نادیا سدری4

پوستر

//

//

//

20

الگوی تغذیه و سطح فعالیت فیزیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

سعیده الماسی*1، مریم دهقانی2، مینو میترا چهرزاد 3

پوستر

//

//

//

21

تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی مادران نوزادان نارس بستری

سولماز پورخانی بوساری1، مینومیترا چهرزاد2، شادمان رضا ماسوله3، دکتر احسان کاظم نژاد لیلی4

پوستر

//

//

//

22

تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی مادران برآمادگی آنها برای مراقبت از نوزاد نارس در زمان ترخیص

فاطمه محمد دوست1،

مینو میترا چهرزاد2

پوستر

//

//

//

23

رویکردی به سلامت معنوی در آموزش پرستاری و مامایی ایران: مرور نظام مند

فاطمه رافت٭1، سیده مرضیه راهبی2، منا رهنوردی3، صدیقه رضایی چمنی4

پوستر

//

//

//

24

ارتباط سواد سلامت با وضعیت سلامت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عاطفه قنبری1، پردیس رحمت پور2*، ملاحت خلیلی3، فاطمه براری4، نرگس حسینی5

پوستر

//

//

//

25

رابطه پرخاشگری درگرایش به اعتیاد دانشجویان

صدیقه پاک سرشت 1، شهلا اسیری2، زهرا عطرکار روشن 3، مریخ رونقی4

پوستر

//

//

//

26

بررسی سطح فعالیت بدنی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مرکز آموزشی ودرمانی دکترحشمت رشت

فاطمه زائرثابت*1،دکترارسلان سالاری2،لیلا روحی بلسی 3 ،فاطمه مودب4،دکتراحسان کاظم نژاد5

پوستر

//

//

//

27

بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با چاقی در کودکان 12-8 سال

ریحانه فداکار1، پگاه شکرزاده2* ، افسانه پاشا3 ، احسان کاظم نژادلیلی4

پوستر

//

//

//

28

بررسی فراوانی مسمومیت وعوامل فردی و خانوادگی مرتبط با آن در کودکان زیر 6سال بستری در مرکز آموزشی ودرمانی 17 شهریور رشت در سال 1393

کبری شیردل پور1، سیده زهرا شفیع پور2، مهشید میرزایی3، احسان کاظم نژاد4

پوستر

//

//

//

29

سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

سیده طاهره طاهری اطاقسرا1*، طاهره خالق دوست محمدی2 ، فریده هاساواری2 ، احسان کاظم نژاد لیلی3

پوستر

//

//

//

30

مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری

لیلی فیضی کنجینی*1، مینومیترا چهرزاد2، احسان کاظم نژاد لیلی3، ریحانه فداکار سوقه4

پوستر

//

//

//

31

بررسی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در دانشجویان علوم پزشکی گیلان در سال 94-93

نسرین مختاری، رویا مقدم سراجی، مرضیه راهبی، احسان کاظم نژاد

پوستر

//

//

//

32

عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر رشت

سیده مهسا منشی پور*1، نسرین مختاری لاکه2 ، فاطمه رأفت3 ، احسان کاظم نژاد 4

پوستر

//

//

//

33

بررسی سبک زندگی و نمایه توده بدن در بیماران قلبی

آرزو منفرد1*، معصومه حسابی2، لیلا حسینی3، سارا رحیمی4

پوستر

//

//

//

34

بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماری قلبی عروقی

آرزو منفرد1، معصومه حسابی*2، لیلا حسینی3

پوستر

//

//

//

35

وضعیت غربالگری سرطان پستان در زنان شهر رشت

آرزو منفرد1*، عاطفه قنبری2، لیلا حسینی3، نسترن نوروزی4

پوستر

//

//

//

36

مقایسه عوامل خطر سرطان پستان در زنان جوان با سالمند

آرزو منفرد1*، دکتر صدیقه پاک سرشت2، عاطفه قنبری3

پوستر

//

//

//

37

بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری

طاهره تقی زاده ولدی*1،سیده نوشاز میر حق جو2،محمد تقی مقدم نیا3

پوستر

//

//

//

38

دیدگاه پرستاران در ارتباط با اجرای دستورالعمل های مبتنی بر شواهد مراقبت از زخم پای دیابتی

پردیس رحمت پور

دکتر عاطفه قنبری

دکتر فاطمه جعفرآقایی

پوستر

هفدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

کاشان

شهریور 95

39

رعایت استانداردهای اعتبار بخشی مدیریت بحران بلایا: راهکاری جهت پیشگیری و کاهش اثرات

مرضیه جهانی صیاد نویری، عزت پاریاد، طاهره شیرزادی

پوستر

همایش سالانه ی مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها

تبریز

مرداد 1395

40

بررسی پنج ساله عملیات احیا قلبی در یکی از مراکز آموزشی درمانی استان گیلان

مرضیه جهانی صیاد نویری، عزت پاریاد، طاهره شیرزادی، تهمینه ادیبی

پوستر

، همایش اورژانس های بیمارستانی

ساری

خرداد 95

41

ارزیابی و همبستگی اختلالات حرکتی با سلامت عمومی سالمندان ساکن سرا

فاطمه منصوری، زهرا کریمی، آذر درویش پور*

سخنرانی

همایش سالمندی دکتر حکیم زاده

رشت- دانشکده پزشکی

20 و 21 آبان 1395

42

بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال1394

آذر درویش پور نازیلا جوادی پاشاکی*

ملاحت خلیلی

فاطمه براری

پوستر

همایش سبک زندگی سالم

زیباکنار انزلی

3و4 آذر 1395

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   1185