سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 6 مرداد 1396 English
جستجو:  
مصوب

نام طرح

نوع طرح

مجری و همکاران

تاریخ تصویب

مقایسه میزان پرداخت از جیب و بی عدالتی در مصرف خدمات سرپایی و بستری و دارویی قبل و بعد از طرح تحول سلامت در استان گیلان

هیات علمی

عنایت ا.. همایی راد

دکتر ابوالحسن افکار

21 اردیبهشت 95

بررسی ارتباط ابعاد حمایت اجتماعی- نشانگان افسردگی با خودکار آمدی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سطح شهر رشت در سال 1394

دانشجویی

عاطفه قنبری

طاهره خالقدوست

احسان کاظم نژاد

زهرا عباسپور

21 اردیبهشت 95

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درباره تاثیر استفاده اینترنت بر ارزش های خانواده سال 1394

هیات علمی

مینومیتراچهرزاد

مائده رحیمی

عاطفه قنبری

مهشید میرزایی

21 اردیبهشت 95

بررسی مهم ترین موانع رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرستاران و مدیران شاغل در مراکز آموزشی درمانی سال 93-94

دانشجویی

زهرا مجد تیموری

ساقی موسوی

احسان کاظم نژاد

فاطمه الیاسی

25 خرداد 95

بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی و هوش هیجانی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت سال95

دانشجویی

آسیه صدیقی

میترا صدقی ثابت

سمانه حسینی کلاشمی

احسان کاظم نژاد

25 خرداد 95

مقایسه سلامت جسمی دوران بارداری و دلبستگی مادر جنین در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی الزهرا 1395

دانشجویی

صدیقه پاک سرشت

مرضیه راهبی

احسان کاظم نژاد

پگاه راسخ

2 مرداد 95

بررسی میزان تمایل به فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن

دانشجویی

مریم نیکنامی

صدیقه پاک سرشت

زهرا عطرکار روشن

آسیه جهانبخشی

2 مرداد 95

ارتباط سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در سال 1395

هیات علمی

فاطمه رافت

مونا رهنوردی

سیده مرضیه راهبی

صدیقه رضایی چمنی

مریم مریدی

زهرا بستانی خالصی

2 مرداد 95

بررسی تاثیر برنامه آموزشی کنترل درد کودکان بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت در زمینه کنترل درد کودکان در سال 1395

هیات علمی

مهشید میرزایی

مینومیترا چهرزاد

مائده رحیمی محسنی

عاطفه قنبری

سیده زهرا شفیع پور

2 مرداد 95

بررسی وضعیت شیردهی تا پایان دو سالگی و عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت

دانشجویی

نسرین مختاری

دکتر احسان کاظم نژاد

شهلا اسیری

سمیه رستم خان

2 مرداد 95

تأثیر ویتامین E برگرگرفتگی، پروفایل لیپیدها و نیتریک اکسید پلاسما در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزّهرا (س) رشت، سال 1395

دانشجویی

پروانه رضاسلطانی

طاهره ضیائی

احسان کاظم نژاد

سودابه کاظمی

عبدالرسول سبحانی

ناهید علیون

6 شهریور 95

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بررفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان دررابطین بهداشت مراکز سلامت جامعه شهررشت در سال 1395

دانشجویی

نسرین مختاری

لیلا میر هادیان

لیلا ذرات

احسان کاظم نژاد لیلی

مرجان مهدوی روشن

27 شهریور 95

بررسی ارتباط بین سواد سلامت و وضعیت خودمراقبتی در مبتلایان به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پژوهشی دکتر حشمت شهرستان رشت ۱۳۹۵

دانشجویی

فریده هاساواری

سیده خدیجه منصوری

میترا صدقی ثابت

دکتراحسان کاظم نژاد

دکترمحبوبه قلی پور

27 شهریور 95

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های مراکز آموزشی، درمانی شهر رشت در ارتباط با مرحله آمادگی پاسخ در بلایا سال 1395

دانشجویی

محمد تقی مقدم نیا

مجید پورشیخیان

احسان کاظم نژاد

لیلا ملکی

17 مهر 95

بررسی وضعیت تغذیه سالمندان مبتلا به بیماری کرونری بر اساس سازه مراحل تغییر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال1395

دانشجویی

لیلا میرهادیان

عزت پاریاد

احسان کاظم نژاد

مرجان مهدوی روشن

مرضیه خوش ضمیر

8 آبان 95

بررسی عوامل مرتبط با مصرف غذاهای کم ارزش بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت در سال تحصیلی 96-1395

دانشجویی

لیلا میرهادیان

سعید مرادی لطرئی

افسانه پاشا

احسان کاظم نژاد

8 آبان 95

بررسی رضایت بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی رازی شهر رشت از اپلیکیشن راهنمای مراقبت از خود - سال 1395

دانشجویی

رسول تبری

احسان کاظم نژاد

رقیه جنت خواه مقدم

22 آبان 95

بررسی الگوی مصرف دارو و عوامل مرتبط با تعدد دارویی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری شهر رشت در سال 1396

دانشجویی

شهلا اسیری

افسانه پاشا

احسان کاظم نژاد

فاطمه محمودی

2 بهمن 95

بررسی سازگاری رفتاری و عوامل مرتبط با آن در فرزندان خانواده های طلاق در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال 96-1395

دانشجویی

عبدالحسین امامی سیگارودی

فریبا عسگری

احسان کاظم نژاد

مریم خجسته

سعیده اکبری

9بهمن 95

بررسی رضایت از زندگی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سوختگی مراجعه کننده به مرکز سوانح و سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت شهر رشت در سال 96-1395

دانشجویی

عبدالحسین امامی

محمدتقی مقدم نیا

احسان کاظم نژادلیلی

زینب حقدوست

23 بهمن 95

ارتباط بین تصویر ذهنی از بدن و نگرش های تغذیه ای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396

هیات علمی

مینو میترا چهرزاد

مائده رحیمی محسنی

عاطفه قنبری

مریم بابائی

23بهمن 95

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   3  کل مراجعات:   2627