سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 29 خرداد 1397 English
جستجو:  
اعضاء
 
 

اعضای هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر رسول تبری
(دانشیارگروه پرستاری
-تمام وقت)

CV

Google scholar

فرحناز جوکار
(استادیار- گروه پرستاری- نیمه وقت)

CV

Google scholar

دکتر زهرا عطرکار روشن
(استادیار گروه آمار حیاتی- نیمه وقت)

CV

Google scholar

دکتر ربیع ا... فرمانبر
(دانشیارگروه بهداشت- نیمه وقت)

CV

Google scholar

دکتر عاطفه قنبری
(دانشیارگروه پرستاری-تمام وقت)

CV

Google scholar

   دکتر احسان کاظم نژاد لیلی
(دانشیارگروه آمار حیاتی-نیمه وقت) 
 CV

اعضای شورای پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر ابوالحسن افکار(استادیار)

CV

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی(استادیار)

CV

دکتر فتانه بخشی  استادیار Google scholar

عزت پاریاد (مربی)

CV

دکتر صدیقه پاک سرشت (دانشیار)

CV

دکتر طلوع حسندخت (استادیار)

Google scholar

دکتر فاطمه جعفر آقایی(استادیار)

Google scholar

دکتر سید علی صدر

CV

دکتر عاطفه قنبری (دانشیار)

CV

نسرین مختاری (مربی)

CV

محمد تقی مقدم نیا (مربی)

CV

دکتر عنایت ا.. همایی راد(استادیار)

Google scholar

محققین هیئت علمی و غیر علمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر ایرج آقایی (استادیار)

Google scholar

دکتر مجید پورشیخیان (استادیار)

CV

دکتر نازیلا جوادی (استادیار)

CV

دکتر آذر درویش پور (استادیار)

CV

پردیس رحمت پور (کارشناس ارشد)

Google scholar

کارشناس مرکز 

فاطمه براری 


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/02
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   3511