سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
اخبار و تازه ها
13:37:13 1396/09/28
در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی گیلان که با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر گزار گردید از مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی برتر دانشگاه قدردانی گردید.
09:36:19 1396/09/11
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Emerald
11:43:01 1396/08/08
با توجه به برنامه ریزی و اقدامات معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه تسریع در پرداخت به موقع و منظم هزینه طرح های مصوب بر اساس قرارداد منعقده و چارچوب گانت
13:59:48 1396/07/10
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
14:18:53 1396/07/01
برنامه مدون هفتگی جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد برای ارائه مشاوره در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
سامانه ها