سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 دی 1397 English
جستجو:  
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
اخبار و تازه ها
13:19:57 1397/10/29
جلسه دفاع از پروپوزال دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی خانم پریسا فرضی با عنوان " بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار تلفن همراه بر سواد سلامت زنان باردار مراجه کننده به مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا( س ) رشت در سال 1397
11:37:49 1397/10/23
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم لیلا امیربیک با عنوان " بررسی میزان پرداخت از جیب و عدالت در مصرف خدمات آزمایشگاهی در ایران در سال 1395"
07:44:33 1397/10/18
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی پزشکی آقای رئوف کرد با عنوان " بررسی میزان پرداخت از جیب و عدالت در مصرف خدمات آزمایشگاهی در ایران در سال 1395"
08:19:14 1397/10/16
شورای پژوهش سازمان نظام پزشکی اولویت های عناوین پژوهشی خود را منطبق بر برنامه چشم انداز 5 ساله تهیه تدوین نموده است.
08:54:11 1397/07/07
طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر عنایت اله همائی راد ، به عنوان رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.
08:22:07 1397/06/26
نظر به بهره برداری از سامانه جدید مدیریت پژوهش (پژوهشیار) به آدرس : ris.gums.ac.ir در دانشگاه ، از این پس کلیه محققین هیات علمی و غیر هیات علمی و کارشناسان مراکز می بایست جهت ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند . شایان ذکر است این سامانه جایگزین سامانه فعلی (RTS) می باشد و کلیه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها از تاریخ 1397/7/15 صرفا با ثبت در سامانه پژوهشیار امکان بررسی خواهند داشت .
 
سامانه ها