جمعه 1 آذر 1398
 
 
همکاران
چاپ
 
 

کارشناسان واحد علم سنجی

 
 زلیخا رنجبر

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

ایمیل:

Ranjbar_rmn@yahoo.com 

 
 نرگس برجی

کارشناس ارشد علم سنجی

ایمیل:

ketabdar.iranzamin@gmail.com 

 

 شماره تماس با کارشناسان

013-33337634

 

 

 

 رابطین علم سنجی

 نام و نام خانوادگی

 محل کار

 رشته و مقطع تحصیلی

 رامین صولتی

 پرستاری و مامایی رشت کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 ابوذر رمضانی دانشکده شرق گیلاندانشجوی دکترای اطلاع رسانی پزشکی
 صدیقه نوروزمهر دانشکده پزشکی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 رقیه قربانی دانشکده داروسازی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
 سیده سنا علوی دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
 مریم شبانکاره
 دانشکده پردیس بین الملل کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی

اعصای کارگروه علم سنجی دانشگاه
نام و نام خانوادگی سمت-محل کار
دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات و فناوری/رئیس کمیته علم سنجی-معاون تحقیقات و فناوری

دکتر میرسعید عطارچی مدیر پژوهشی - معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر علی اکبر صمدانی  هیات علمی پژوهشی-مرکز تحقیقات گوارش و کبد
دکتر مهدی شیرزاد سیبنی هیات علمی - دانشکده بهداشت
 دکتر رسول تبریمعاون پژوهشی-پردیس بین الملل
 دکتر حسین خوشرنگهیات علمی-معاونت آموزشی 
حسن عباسپور

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی- کتابخانه مرکزی

زلیخا رنجبر رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع علمی-کتابخانه مرکزی 
نرگس برجی کارشناس  واحد علم سنجی-کتابخانه مرکزی
 

 


 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   115