جمعه 1 آذر 1398
 
 
اهداف واحد علم سنجی
چاپ
اهداف واحد علم سنجی

1. ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌.

2. ارزیابی کیفیّت تحقیقات ‌در دانشگاه‌.

3. ارزیابی بهره‌وری علمی دانشگاه‌.

4. میزان موفّقیّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشی – پژوهشی خود.

5. شناسایی وضعیّت پیشرفت علمی دانشگاه در حوزه‌های موضوعی مختلف.

6. شناسایی مؤثّرترین عضو هیات علمی و پژوهشگر در دانشگاه ، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه های موضوعی مختلف.

 7. ارتقاء وضعیت برونداد علمی دانشگاه(کمی و کیفی).

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   43