چهارشنبه 7 اسفند 1398
تاریخ 1398/04/30     تعداد دفعات مشاهده 24 بار     ساعت 14:51:32     گروه خبری اخبار و تازه های واحد علم سنجی

هفت مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه استنادی Web of Science جزء مقالات برتر(داغ و پراستناد) شد.
مقالات برتر دانشگاه

 

 در ارزیابی مقالات مربوط به Jan/Feb در پایگاه ESI،  هفت مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی گیلان نمایه شده در پایگاه استنادی Web of Science جزء مقالات برتر داغ و پراستناد((Hot Paper, Highly Cited Paper))شد.

 از این تعداد مقاله، نویسنده اول دو مقاله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

 فهرست و مشخصات مقالات