پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
دریافت فایل بیمارستان سلامت رستم آباد
چاپ

جهت دریافت فایلهای دوره توجیهی بدو ورود کلیک کنید.

 
 
 
جهت دریافت فایل مربوط به کتاب آموزش قلبی عروقی ویژه کارکنان دولت کلیک کنید.
 
    
 
 جهت دریافت فایل فارسی کدهای تشخیص ICD10 کلیک کنید.
 
 
 جهت دریافت کتاب فرهنگ پزشکی دورلند کلیک کنید.
 
 
 جهت دریافت فرم ارزیابی هتلینگ اورژانس کلیک کنید.
 
 
 جهت دریافت فایل آموزشی نوارقلب کلیک کنید.
 
 
 
 جهت دریافت فایل آموزشی CPR کلیک کنید.
 
 
 جهت دریافت فایل آموزشی کارگاه تریاژ کلیک کنید.

 
 
 
 
 
 
 
جهت دریافت فایل آموزشی ارزشیابی کارکنان کلیک کنید.
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1549