پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
پزشکان بیمارستان سلامت رستم آباد
چاپ

 رشته تحصیلی
نام و نام خانوادگی پزشک

 ردیف
متخصص داخلی
دکتر رحمت پور اسماعیل
 1
متخصص جراحی عمومی
 دکتر بهجت ساده
 2
 متخصص جراحی عمومی
دکتر مهران یوسف خواه
 3
 متخصص جراحی عمومی
دکتر هادی توزنده جانی
 4
  متخصص قلب و عروق دکتر علی کوچکی
 5
 متخصص بیهوشی
دکتر امیر علی همتی
 6
 متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر زهره اسدی
 7
 متخصص زنان و زایمان
 دکتر طاهره میربلوک
 8
 متخصص زنان و زایمان
دکتر سیده شاداب راستاد
 9
 متخصص قلب و عروق
 دکتر زهره حیدر نژاد
 10
 متخصص مغز و اعصاب
دکتر یداله خلقی
 11
 متخصص ENT
 دکتر پگاه علیزاده
 12
 متخصص کلیه و مجاری ادراری
 دکتر محمد هوسمی
 13
 پزشک عمومی
 دکتر سید جعفر علوی
 14
 پزشک عمومی
دکتر آمنه خلیل زاده
 15
 پزشک عمومی
دکتر مهسا کاظمی
16
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   3188