پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
ریاست و تیم مدیریتی بیمارستان سلامت رستم آباد
چاپ
 
ریاست بیمارستان:
آقای دکتر رحمت پوراسماعیل
متخصص داخلی دارای برد تخصصی
ایمیل:
rpouresmaeil@gmail.com
 
مدیر مالی بیمارستان:
آقای رضوان اکبری
کارشناس ارشد حسابداری
 
مدیر پرستاری بیمارستان:
خانم رودابه محمودی
کارشناس پرستاری
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   2406