پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
كنترل عفونت بيمارستاني
چاپ
 کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

اعضای ثابت کمیته:

 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • سوپروایزر آموزشی(خانم تینا غلامی)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور)
 • سه نفر از پزشکان متخصص جراحی، داخلی یا عفونی بیمارستان(آقای دکترخصوصی:متخصص طب اورژانس)،(آقای دکترپوراسماعیل:متخصص داخلی)،(خانم دکتر ساده: جراح عمومی)
 • تعدادی از روسای بخشهای اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان(خانم مهتاب بختیاری:سرپرستاراتاق عمل)،(خانم لیلا مرادی:سرپرستاراورژانس)،(خانم اعظم سمیع پور:سرپرستاربخش داخلی)،(خانم اشرف رمضانی:ماما مسئول)
 • سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی(آقای دکترخشدوز)
 • کارشناس بهداشت محیط(اقای علیرضاکریمی)
 • مسئول بخش عفونی(خانم اعظم سمیع پور)
 • دبیر کمیته :کارشناس کنترل عفونت ها(خانم آزاده لطفی)

شرح وظایف کمیته :

 • اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی .
 • به روز رسانی ومرور منظم خط مشی ها وروش های کنترل عفونت.
 • جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان واثر بخشی برنامه .
 • نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستانی به مدیران واحدها.
 • گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمانهای مرتبط
 • گزارش بیمار یها ی واگیر وغیرواگیر وموارد جدید به سازمانهای مرتبط.
 • پایش وکنترل اجام صحیح ضد عفونی محیط های بیمارستانی وروش های صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان
 • نظارت وپی گیری نحوه مراقبت های پزشکی وپرستاری از بیماران عفونی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   114