سه شنبه 2 بهمن 1397
 
 
کمیته مرگ و مير
چاپ
 

کمیته مرگ ومیر وعوارض ،آسیب شناسی ونسوج

اعضای ثابت کمیته:

 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • سوپروایزر آموزشی(خانم تیناغلامی)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور)
 • یک نفر از پزشکان جراح عمومی، یک نفر از پزشکان متخصص داخلی بیمارستان (خانم دکتر ساده: جراح عمومی)(آقای دکترپوراسماعیل:متخصص داخلی)
 • سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی(آقای دکترخشدوز)
 • دبیر کمیته: یک نفر از پزشکان یا کادر پیرا پزشکی آشنا به امور(خانم تیناغلامی)

شرح وظایف کمیته :

 • بررسی منظم همه موارد مرگ ومیر( به ویژه موارد مرگ ومیر غیر منتظره)
 • بررسی دوره ای عوارض
 • پی گیری موارد قانونی وهمکاری با پزشکی قانونی
 • اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ ومیر در بیمارستان
 • بر گزاری کنفرانسهای مرتبط
 • گزارش تمام بیماری ها در صورت نیاز ( با توجه به مقررات وزارت بهداشت)
 • گزارش نمونه های بیوپسی واتوپسی ونکروپسی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   128