سه شنبه 30 مهر 1398
 
 
کمیته مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات
چاپ
 

کمیته مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات:

 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • سرپرست بخش مدارک پزشکی (خانم مرضیه شفاعی)
 • سر پرست بخش فن آوری اطلاعات(آقای بهمن عالمی)
 • نماینده مطلع دفتر خدمات پرستاری(خانم آزاده لطفی)
 • یک نفر مطلع از امور حسابداری(آقای مقیمیان)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور)
 • حداقل یک نفر از پزشکان بیمارستان با نظر رییس بیمارستان(آقای دکترپوراسماعیل:متخصص داخلی)
 • دبیر کمیته:یک نفر از کارشناسان مدارک پزشکی بیمارستان(خانم شفاعی)

شرح وظایف:

 • اجرای استانداردهای مدارک پزشکی در اعتبار بخشی
 • اجرای استانداردهای فن آوری اطلاعات در اعتبار بخشی
 • تایید فرم های بیمارستانی طراحی شده وپایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارک پزشکی
 • پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح وعلمی در دسترس بودن گزارشات منظم وماهیانه از عملکرد بیمارستان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   127