چهارشنبه 2 مرداد 1398
 
 
کمیته دارو درمان و تغذيه
چاپ
 

کمیته دارو درمان وتغذیه

 • اعضای ثابت کمیته:
 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • مدیر خدمات پرستاری (آقای سعیدخوش روش)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • سوپروایزر آموزشی( خانم تیناغلامی)
 • رابط ارزشیابی (خانم فاطمه علیپور)
 • کارشناس تغذیه (خانم سمیه پورعبدالهی)
 • مسئول فنی داروخانه بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • تعدادی از روسای بخشهای اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان(خانم مهتاب بختیاری:سرپرستاراتاق عمل)،(خانم لیلا مرادی:سرپرستاراورژانس)،(خانم اعظم سمیع پور:سرپرستاربخش داخلی)،(خانم اشرف رمضانی:سرپرستارزایمان)
 • سه نفر از پزشکان متخصص بیمارستان(آقای دکترپوراسماعیل:متخصص داخلی)،(خانم دکترنجمی:متخصصENT)،( دکترالهام سازگاری-دکتر شراره زارع زاده :متخصص اطفال)
 • کارشناس بهداشت محیط (آقای علیرضا کریمی)
 • کارشناس کنترل عفونت ها (خانم آزاده لطفی)
 • دبیر کمیته : یک نفر از پزشکان یا کادر پیراپزشکی آشنا به امور(خانم سمیه پورعبدالهی)
 • مسئول داروخانه(آقای یوسف یحیوی)
 • شرح وظایف کمیته:
 • تدوین فرمولاری بیمارستانی وبه روز رسانی آن
 • تدوین فهرستی از داروهای خودبه خود متوقف شونده ،داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند وباید به پزشک معالج اطلاع داده شود.
 • تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم وشایع ( آنتی بیوتیکها)
 • تنظیم ، پایش وارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها
 • تدوین خط مشی ها وروشهایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها وعوارض جانبی نا خواسته
 • تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد.
 • تهیه فهرستی از داروهای پر خطر یا داروهای با احتمال خطر بالا
 • تهیه فرایندی برای تعیین ، تصویب و تهیه داروهایی که جزء فرمولاری بیمارستانی نیستند
 • ترویج شیوه های علمی درمان وداره در سطح بیمارستان
 • پیش بینی ونظارت بر نحوه تامین تجهیزات وملزومات پزشکی مصرفی نظارت بر نحوه استفاده از وسایل ، نگه داری وتعمیر تجهیزات پزشکی.
 • آموزش نحوه کاربرد واستفاده صحیح وایمنی ونگه داری تجهیزات پزشکی وبیمارستانی
 • بررسی ومطالعه در مورد میزان نیاز به انواع مواد غذایی(اعم از غذاهای رژیمی وسایر غذاها)از نظر کمی وکیفی ،در سطح بیمارستان.
 • تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد وبا تضمین کیفیت،در چار چوب بودجه وسایر مقررات بیمارستان ،نظارت برحمل بهداشتی مواد غذایی ونگهداری این موادبه شیوه های بهداشتی در محلها ودرجه حرارت مطمئن.
 • نظارت مستمر بر نحوه تهیه ، آماده سازی ،طبخ نگهداری انتقال وتوزیع وپذیرایی مواد غذایی در بیمارستان.
 • اعمال برنامه های کنترل کیفی غذا.
 • کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی ،به صورتی که کالری روزانه مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد.اعمال تنوع غذایی بر حسب فصول سال.
 • نظارت بر تهیه واستفاده صحیح وبه جا از مواد وپودرهای Enteral Feedingوسرمهای مورد نیاز جهت تغذیه وریدی ،به منظور استفاده در بیماارنی که امکان استفاده از تغذیه عادی ندارند.
 • آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات بهداشت فردی ،بهداشت محیط ،مقررات غذایی ودستور العمل بهداشت کار در آشپز خانه وسایر اماکن بیمارستان.
 • نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت ،ظروف مستعمل وغیر بهداشتی.
 • پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم ومناسب برای پرسنل.
 • تهیه وکنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج وعدم ابتلا به بیماری های واگیر دار ومسری ،برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان وانجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان .
 • تهیه گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه بیمارستان.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   156