چهارشنبه 30 مرداد 1398
 
 
کمیته بهداشت محيط
چاپ
 

کمیته بهداشت محیط

 • اعضای ثابت کمیته:
 • رئیس بیمارستان (آقای دکتر محمد علی خصوصی)
 • مدیر بیمارستان (آقای علیرضا کریمی)
 • مسئول واحد بهبود کیفیت (خانم فاطمه علیپور)
 • سوپروایزر آموزشی(خانم تینا غلامی)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور
 • یک نفر از پزشکان متخصص داخلی یا عفونی بیمارستان(آقای دکترپوراسماعیل)
 • سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی(آقای دکترخشدوز)
 • کارشناس کنترل عفونت ها (خانم آزاده لطفی)
 • سر پرست خدمات عمومی بیمارستان (آقای روح الله بخشی)
 • دبیر کمیته:کارشناس بهداشت محیط(آقای علیرضا کریمی)

شرح وظایف کمیته:

 • اجراتی دستورالعمل های بهداشت محیط در اعتبار بخشی
 • نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 • نظارت بر بهداشت فردی ونظافت کارکنان
 • نظارت برنحوه جداسازی ودفع بهداشتی زباله ها
 • آموزش بهداشت وآموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرستاارن وپرسنل وکارکنان
 • انجام واکسیناسیون های ضروری برای کلیه پرسنل
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به نگه داری ، شستشو، ذخیره سازی وتوزیع صحیح وبهداشتی پارچه، ملحفه ، البسه ،گان ، شان و...
 • نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیر عفونی
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح وبه مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده وشوینده توسط پرسنل مربوطه وارائه آموزشهای لازم به ایشان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   130