پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
كميته بانك خون
چاپ
 

کمیته بانک خون

اعضای ثابت کمیته:

 • رئیس بیمارستان (آقای دکتررحمت پوراسماعیل)
 • مدیر بیمارستان
 • مسئول واحد بهبود کیفیت
 • سوپروایزر آموزشی(خانم تیناغلامی)
 • رابط ارزشیابی بیمارستان (خانم فاطمه علیپور)
 • مسئول آزمایشگاه بالینی بیمارستان(آقای دکترخشدوز)
 • حداقل یک نفر از هر گروه پزشکان متخصص جراحی و داخلی بیمارستان(خانم ساده جراح عمومی)،(آقای دکترپوراسماعیل:متخصص داخلی)
 • دبیر کمیته:مسئولین بخش بانک خون بیمارستان(خانم فاطمه بزرگ زاده)

شرح وظایف:

 • اجرای دستورالعمل های طب انتقال خون در اعتبار بخشی
 • بررسی عوارض ناخواسته انتقال خون وفراورده های خونی در بیمارستان
 • تصویب واجرای مداخلات کاهش دهنده عوارض انتقال خون
 • ارتقاء سطح دانش وآگاهی کارکنان در زمینه طب انتقال خون
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   124