جمعه 15 آذر 1398
 
 
پرسش و پاسخ
آیا در بیمارستان سلامت سونوگرافی انجام میگیرد؟

بله.
مراجعین محترم میتوانند با دریافت نوبت قبلی نسبت به انجام سونوگرافی درخواست شده از طرف پزشک معالج اقدام نمایند.

آیا این مطلب مفید بود؟
اخذ نوبت درمانگاه تخصصی چگونه است؟

برای دریافت نوبت پزشک مورد نظر در درمانگاه تخصص بیمارستان میتوانید همه روزه به جز روزهای پنج شنبه و جمعه با مراجعه به واحد پذیرش درمانگاه از ساعت 7.30 صبح با دردست داشتن دفترچه بیمه اقدام نمائید.

آیا این مطلب مفید بود؟
عمل زیبایی بینی در بیمارستان انجام میگردد؟

بله.با مراجعه به درمانگاه گوش حلق و بینی در روزهای یکشنبه میتوانید نسبت به هماهنگی با پزشک محترم اقدام نمائید

آیا این مطلب مفید بود؟