پنجشنبه 27 دی 1397
 
 
بهداشت حرفه ای
 

بهداشت حرفه ای:

به منظور تأمین مشارکت کارکنان و مدیران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار ،صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستان ها ) مشمول و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار ،حفظ و ارتقاء سلامتی کارکنان و سالم سازی محیط های کاری می باشد.

شرح وظایف:

اجرای استاندارد های ایمنی ،آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی

تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت واحد بهداشت حرفه ای ،برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای را تدوین نموده است.

تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده

اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان

تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات شغلی

تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

تصویب و اجرایی نمودن دستورالعمل های اجرایی حفاظتی در بیمارستان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   78